dinsdag 22 januari 2013

Tweede huwelijk Lambert Loth den oude

Lambert Loth den oude trouwde na het overlijden van Acryne Bernts van Wulp met Heijltje Pieters, weduwe van Hendrick Janse, in Amsterdam op 21 augustus 1654.

Uit het archief van Utrecht de volgende notarisakte:

G. DE COTEN    
 Procuratie - om van Isack Pieterss, huistimmerman, c.s., beneficiaire erfgenamen van Lambert Loth en Heyltge Peters, een bedrag van f 1.046,- te innen
Aktenummer:   391
 Datum:   23-01-1670
 Soort akte:   Procuratie 

Notaris:   G. DE COTEN 

Samenvatting:   om van Isack Pieterss, huistimmerman, c.s., beneficiaire erfgenamen van Lambert Loth en Heyltge Peters, een bedrag van f 1.046,- te innen 
Personen:    Constituant: Bernt Berntss van Wulp
Voornaam:  Bernt Berntss 
Achternaam:  van Wulp 
Rol in akte:  Constituant 
Beroep:  pasteybacker 

  Constituant: Neeltge Bernts van Wulp, zuster
Achternaam:  Neeltge Bernts van Wulp, zuster 
Rol in akte:  Constituant 

  Geconstitueerde: Aeltge Bernts van Wulp, zuster
Achternaam:  Aeltge Bernts van Wulp, zuster 
Rol in akte:  Geconstitueerde 


Verwijzingen:   vonnis d.d. 5-11-1669 van het gerecht van Amsterdam
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:   U038a001

Geen opmerkingen:

Een reactie posten