donderdag 19 december 2013

Evert Sjoerdts Haxta en Stijntje Wopckes

Ipck Evertsdr. Haxta was een dochter van Evert Sjoerdts Haxta en Stijntje Wopckes. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema)
Zij trouwden rond 1623 in Trijnwouden (Trynwalden).

(◦BRON: P-MDA; B-GJB: '95-142; B-GJB: '96-128)
Evert Sjoerdts Haxta wordt ook wel "Haagstra" genoemd. In zijn jonge jaren raakte hij betrokken bij een ruzie in een café in Roordahuizum. In het heetst van de ruzie stak hij zijn tegenstander dood met een mes. Daarna vluchtte hij en verbleef een tijd in Nes-Ameland. Hij leidde daar een teruggetrokken en verborgen leven. Toen hij weer op het vaste land woonde (in Blija en later in Oostermeer) werd hij toch nog gearresteerd. In 1630 werd hij voor het hof van Friesland voorgeleid en later veroordeeld tot de doodstraf. In die tijd werden de ter dood veroordeelden meestal opgehangen. Maar omdat Evert adellijke voorouders had en de laatste jaren een fatsoenlijk leven had geleid, werd toegestaan de doodstraf te voltrekken door onthoofding. De familie mocht het lijk daarna ook meenemen en begraven. Gebruikelijk was dat het lijk werd tentoongesteld ter afschrikking voor het publiek.


Trijnwouden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten