vrijdag 31 januari 2014

Juw Hesselsz van Juwsma

Juw Hesselsz van Juwsma was de vader van Ebel Juws Juwsma.
Hij werd rond 1390 in Rinsumageest geboren. Zijn ouders waren Hessel Juws van Juwsma en Ebel Gossesdr Sjaardema.
Hij trouwde rond 1415 met Tjepcke van Scheltinga.

http://www.simonwierstra.nl/JUWSMA.htm

A-II-a Juw van Juwsma, ook Bottema, overleden na 1450, zoon van Hessel van Juwsma (A-I) en Ebel Ndr.
Hij verkreeg Melckemastate bij Rinsumageest van Tjepcke Scheltema (OFO I-76 d.d.12-3-1439).
Hier wordt hem  evenals zijn broer Rienck de naam Bockema gegeven.
Koopbrief, gepasseert bij Thiepka Scheltama aan Juwe Bockama, van Melkama goed op de Geest, Ao. 1439 op St. Gregorius dag Papa. Aan dezen, geschreven op pergament hebben gehangen negen Zegels, van Thiepka Scheltama, Heer Symon, Deken, Heer Ynta, persona te Oldehove, Heer Minna, persona te Nijehove (alle drie van Leeuwarden: c.b.), Heer Bua, persona op de Geest, Heer Rembert, persona te Wirdum, Sydze Thiaarda, Feya Eessynga, Rennyck Juwisma (alle drie hoofdelingen op de Geest:c.b.
Genoemd 1419/1451;in OFO I-56 d.d.25-7-1431 als grietman van Dantumadeel en te Rinsumageest in OFO I-76 d.d.12-3-1439,OFO I-78 d.d.9-10-1439 en OFO I-125 d.d.2-5-1451.
Uit de CD bij het boek “ De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners “ door P.Noomen
Als familienaam kwam Bottama in 1431 voor; als Buttema huus en Bottema werd het goed respectievelijk
in 1477 en 1543 genoemd. In 1622 en later heette het Botnia. Bij Botnia wordt in 1640 een
stinswier genoemd, zodat op Botnia hoogstwaarchijnlijk al vroeg een stins stond. Tegelijk wijzen
de ligging en de eigendomsverhoudingen op een nauwe band met het aangrenzende Onnemahuis.

In 1431 was Jw Bottama grietman van Dongeradeel.832 Hij was een zoon van Hessel
Juwsma op Juwsmahuis in Rinsumageest. Vanwege de eigendom - en in tijden dat er tegelijkertijd
meerdere zoons Juwsma waren waarschijnlijk ook vanwege de bewoning - van Buttemahuis of
Botnia in Dantumawoude werden de Juwsma's ook Bottema genoemd.

In 1472 en 1477 was Juws zoon Gatze Juwsma eigenaar van een deel van het aan Buttema
grenzende goed Onnema en van Buttema huus in Dondmawolt (Botnia), dat waarschijnlijk oorspronkelijk
met Onnema één geheel had gevormd. In 1477 kreeg de stad Groningen het recht
eventueel Melkemahuis in Rinsumageest en Buttema van Gatze te kopen, als dat - militair -
gunstig zou zijn voor de stad. Een teken dat Buttema een potentieel strategisch belang had.
Melkema had Gatzes vader Juw Bottema in 1439 gekocht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten