donderdag 23 januari 2014

Luts Sjoerdts van Aylva

Luts Sjoerdts van Aylva, echtgenote van Gaele Jarichs van Haeghstra van Heslinga, werd rond 1489 in Schraard geboren. Ze was een dochter van Siurd van Aylva en Sydts Watzesdr. van Walta.


(Uit: Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de ..., Volume 1
 Door Abraham Ferwerda,Jacobus Kok)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten