zaterdag 18 januari 2014

Rienck Sjoerts Popma (Poppema)

Rienck Sjoerts Popma (Poppema) was een zoon van Sjoert Sjoerds Popma (Poppama).
Hij was rond 1350 geboren op Terschelling.
Hij trouwde rond 1373 in Gauw met Tjets Ruyrdts Rotterda.


Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I14985.php

Notities bij Rienck Poppes Popma (Poppema)
Ook genaamd Poppema
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-stremmelaar-van-den-dongen/17078.phpAlbada-pdf
Doys II, 298, 338; JR, 402 s.v. Popma:
Hebben dese Rienck Poppinga en de Tiets Rotterda hun stins ende staten gehadt in den dorpe Poppingawier; ende soo sy geen soonen nalieten hebben het stins ende staten met die landen daertoe behorende tot een kercke besprooken ende (tot) die pastorye, waervan ooek het dorp die naem heeft vercregen – ende warde ryeke Rienck Poppinga opte Poppama genaemt soo hy wel sestien stinsen hadde; heeft syn wapen gevaert een roode leeuw in eengeel velt met sestien stinsen; was echtelyck afcomstich van de graven van Hollandt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten