donderdag 2 januari 2014

Ygo Ygos (of Ygo II) Galama

Jouke Ygos Galama stamde af van Ygo Ygos Galama. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen)

http://smitzimm.woelmuis.nl/843095842.htm

In het jaar 876 was Ygo Galama vijfde potestaat van Friesland. Hij was zeer bedreven in de krijgshandel. Ook versterkte hij de zeeweringen en trof diverse voorzieningen om de invallen van de Noormannen tegen te gaan.
Ygo overleed in 910, hoewel er ook bronnen zijn, die zeggen dat hij in het eerste jaar van zijn regeren (876) overleed.
In het wapen van het dorp Oudega der gemeente Gaasterlân-Sleat zien we een stins en een franse lelie, beide refererend aan de adellijke Galama'
Anno 888. De Franse Keizer Karel de Dikke, verzwakt in lichaam en geest, was genoodzaakt om de Noorse rovers buiten zijn gebied te houden door omkoping met zware geldsommen. Mede hierdoor werd hij onttroond. Omdat zijn opvolger, de jonge Koning Karel de Eenvoudige, nog minderjarig was, kwam het feitelijke gezag over Frankrijk in handen van Odo, Graaf van Parijs en Hertog van West-Frankrijk.
Hoe meer de adel verzwakt waren, des te meer kregen de Noormannen de kans om te roven en te moorden. Zo verschenen ze in 889 met honderdduizend manschappen aan de mond van de Maas. Negentigduizend Denen trokken het land binnen, nauwelijks weerstand onder-vindende van de legermacht van de Hollandse Graven.
Maar in 890 trok de Duitse Koning Arnold hen met een groot leger zó onverwacht en krachtig tegemoet, dat er in de legerplaats geen Viking overbleef. Een groot deel van deze Deense nederlaag was te danken aan de moed en volharding van de Friese soldaten. Na deze veldslag, waarin ook de Deense zeekoningen Sigefrid en Godfrid sneuvelden, was de macht van de Noormannen zó afgenomen, dat ze een poos niets van belang konden ondernemen. Ook Friesland bleef in dat jaar vrij van hun aanvallen.
In deze tijd was IGO GALAMA II Potestaat over Friesland. Hij herstelde het goede gebruik om langs de kusten schildwachten te houden om te kunnen waarschuwen tegen de komst van de Noormannen en ook om toe te zien op de kwaliteit van de dijken.
De schildwachten bij Ezonstad (gelegen aan de Lauwerszee nabij Dokkum) kregen de extra zware verantwoordelijkheid om voortdurend waakzaam te zijn: "Haedet goede wacht tyan da Nordera oordt, want vuyt da grimma herna comt ws all quaed voort".Ygo II Galama

Geen opmerkingen:

Een reactie posten