woensdag 5 februari 2014

Beatrix (Bauck) Hiddema

Beatrix (Bauck) Hiddema was getrouwd met Agge Sybrandts van Walta.
Ze was een dochter van Bocke Hiddema . Ze werd rond 1415 geboren in Bozum.


St.-Martinuskerk Bozum


Geen opmerkingen:

Een reactie posten