donderdag 13 februari 2014

Jancke Douwes Douma

De vader van Tjesse Janckes Douma, Jancke Douwes Douma, werd rond 1383 in Langweer geboren.
Zijn ouders waren Douwe Douwes (Douwama van) Ockinga en Foeck Janckes ( Fueck) Fockema (Fockama).

(bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster )

Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer.
Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan (GJB 1997-172).
Genoemd in OFO I-214 d.d.24-9-1473 over de nalatenschap van Ath van Bonninga.
(uit: http://www.simonwierstra.nl/Harinxma2.htm )


Geen opmerkingen:

Een reactie posten