vrijdag 5 december 2014

Sytse Lieuwes

Sytse Lieuwes was de vader van Fedt Sytses.

Hij trouwde rond 1600 met Bey Rienks.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

Sytse Lieuwes, boer in Hemrik en Lippenhuizen stem 22, geboren v 1580, overleden v 1640, ze kopen in 1624 een achtste deel van hun boerderij van Doeye Rienks voor 450 Philipsgulden en in 1626 nog 5/8 part van Rebbe Riencx en Wybe Riencks voor 2425 Philipsgulden
In 1640 is stem 22 in Lippenhuizen eigendom van de erven van wijlen Sytse Lieuwes en in gebruik bij Lieuwe Sytses. In 1698 zijn Lieuwe Jelkes, Sytse Sickes namens zijn vrouw en Wytske Saeckes eigenaar.
Gehuwd v 1600 met Bey (Beits) Rienks, geboren ca 1580 te Lippenhuizen, overleden na 1659.
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Sytses, geboren v 1600 (zie 2 op blz. 1).
2. Fedt Sytses, geboren c 1615 te Hemrik. Gehuwd 1649 met Ate Wybes, geboren 1607 te Lippenhuizen, overleden 1675.
3. Pieter Sytses, geboren v 1640.
4. Rynck Sytses, geboren v 1640.
5. Wybe Sytses, geboren ?v 1640, in Opsterland wordt oa op 10 jan 1648 een Wybe Sytses als bijzitter genoemd in een acte van Rebbe Folckerts.
Verwachting is dat dit een zoon is van Sijtse van Siert Bennes uit Lippenhuizen.
6. Syurdt Sytses, geboren v 1640.
7. Hans Sytses, geboren v 1640. Gehuwd met Sacke Feddes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten