dinsdag 10 februari 2015

Wybe Jans

http://www.nijholt-niesten.nl/

In plaats (hoeve) nr. 21 (cq 22)worden tussen 1693 en 1706 stukken land gedeeltelijk aangekocht door Wijbe Jans en zijn vrouw Stijntje Pouls te Nijeholtpade. Het land, dat strekt van de Lijckweg (of Binderwegh) tot de Linde, wordt meestal "Oom Jeens landt" genoemd.
 Achtereenvolgens kochten zij:
 - op 2-11-1693 1/6 deel (mandelig=gemeen meenschappelijk met Jannes Jans  en zijn kinderen)van Sijck Jans met  toestemming van Jan Jacob Dirks voor  150 Carolusgulden
 - op 12-3-1696 1/6 deel (mandelig met de  kopers) van Frouckien Jans (met haar man Hendrick Hendricx), dochter van wijlen Jan Jannes Stelling, echter nog bezwaard met 6 jaar huur voor de kopers ten bedrage van 4 gld. 10 stuivers per jaar voor 180 Carolusgulden
 - in 1698 gaat de aankoop van 1/6 deel (mandelig kopers) van Johannes Annes te Nijeholtpade, voogd over de kinderen van wijlen Andries Jochems, voor 175 Carolusgulden niet door op 17-3-1698
 - op 10-6-1706 1/6 deel door Stijntien Pouwels, weduwe van Wijbe Jans (mandelig mat de koopster en haar kinderen) van Sippe Jans, wonende te  Nijeholtpade, voor 195 Carolusgulden
 In het Floreencohier van 1700 wordt voor de halve plaats nr. 20 Wybe Jans als eigenaar genoemd, voor de andere helft zijn dat de erfgenamen van Jan Jannes Stellinck. Plaats 21 is geheel eigendom van Wybe Jans. Plaats 22 is eigendom van Fopje Lauswolt ( die toen al weduwe was van Baarte Meines Nijholt). Wybe Jans wordt genoemd als een gebruiker van de plaatsen 20 (half, tezamen met Cnelisjen Geerts) en de plaatsen 21 en 22(geheel). Voorwaar een grote boer.
 Vermoedelijk is Cornelisje Geerts, die gehuwd was met Jannes Jans, een schoonzuster van Wybe Jans. Toen Cornelisje Gerrits wenste te hertrouwen met Joost Tjebbes moest er boedelscheiding plaatsvinden i.v.m. het erfdeel van de kinderen. De beschrijving had plaats op 16-7-1706, de scheiding en deling op 14-12-1707.
 In het Stemcohier van 1698 wordt Wibe Jans zowel als eigenaar als als gebruiker genoemd van plaats 22.
 In het Stemcohier van 1728 worden als eigenaars van plaats 21 (dat is hetzelfde als 22 uit 1798)vermeld: Roel Alts nom. uxoris (= uit naam van zijn vrouw) voor 1/2 deel en Lourens Jans nom. lib (= uit naam van zijn kinderen) voor 1/2 deel. Als gebruiker wordt Lourens Jans genoemd.
 Vermoedelijk was de eerste vrouw (van de drie) van Lourens Jans, Jantje Wijbes, een dochter van Wijbe Jans. Dat zou kunnen verklaren waarom de hoeve van Wijbe in 1728 voor de helft in handen was van Lourens Jans en zijn kinderen.
 Ook Roelof Alts zou wel getrouwd kunnen zijn met een dochter van Wijbe Jans en Stijntje Pauls, de genoemde Aaltje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten