zondag 31 maart 2013

Doop Tjiske Altes

Tjiske Altes werd op 30 juli 1758 gedoopt in Oldeholtpade.
Haar ouders waren Alt Claeses en Anke Roelofs.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

zaterdag 30 maart 2013

Doop Jan Harm(en)s

Jan Harmens werd op 15 februari 1758 in Oldetrijne gedoopt.
Zijn vader was Harmen Jans en zijn moeder was Hylkjen Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldelamer en Oldetrijne, doop 1727-1811
Inventarisnr. : DTB 773
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

Er is ook een Jan Harmens geboren op 9 maart 1760 in Wolvega met dezelfde vader en moeder.
Ik ga er van uit dat de eerste voor 1790 is overleden en dat de tweede één van mijn voorvaders is.

vrijdag 29 maart 2013

Huwelijk Jan Harms en Tjiske Altes

De vader en moeder van Antje Jans Schaap, Jan Harms en Tjiske Altes, trouwden op 30 september 1787 in Noordwolde.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

donderdag 28 maart 2013

Huwelijk Folkert Andries en Antien Jans

De vader en moeder van Anna Folkerts, Folkert Andries en Antien Jans, trouwden op 19 september 1734 in Noordwolde.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

woensdag 27 maart 2013

Geboorte en doop Anna Folkerts

Anna Folkerts werd geboren op 17 juni 1751 te Noordwolde en ze werd gedoopt op 20 juni 1751.
Anna's vader was Folkert Andries en Anna's moeder was Antien Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

dinsdag 26 maart 2013

Huwelijk Georg Coenraad Herman en Anna Folkerts

De ouders van Johan Georg Hermanus Herman, weduwnaar Georg Coenraad Herman en Anna Folkerts trouwden op 8 oktober 1781 in Wolvega.
Georg Coenraad Herman was in 1780 getrouwd met Grietje Peters Weiland. In 1781 kregen ze samen een dochter Grietje Herman, die later trouwde met een andere voorvader van mij, Albert Fransen van der Veen.

maandag 25 maart 2013

Overlijden Antjen Jans Schaap

Antjen Jans Schaap overleed op 66-jarige leeftijd op 20 juli 1863 in een schip bij de Sas onder Oldetrijne. Ze woonde officieel aan boord, domicilie te Noordwolde.
Haar dood werd door de schippers Albert Kuperus en Meine Jans Kuperus, beide wonende te Noorwolde, bekenden van de overledene, aangegeven bij de gemeente Weststellingwerf.

zondag 24 maart 2013

Overlijden Johan Georg Hermanus Herman

Johan Georg Hermanus Herman overleed op 23 april 1847 op 57-jarige leeftijd in een vaartuig liggende in de rivier de Linde onder Blesdijke. Johan Georg was van beroep Praamschipper en woonde in Noordwolde.
Zijn dood werd door Bartholomeus Daniel Kamp (Tolgaarder) en Thijs Berkenbosch (wegwerker) bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven. Zij woonden te Peperga en waren bekenden van de overledene.

zaterdag 23 maart 2013

Geboorte en doop Antjen Jans Schaap

Antjen Jans Schaap werd op 28 mei 1797 in Noordwolde geboren en ze werd gedoopt op 11 juni 1797 ook in Noordwolde.
Haar vader was Jan Harms en haar moeder was Tjisje Alts.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

vrijdag 22 maart 2013

Geboorte en doop Johan Georg Hermanus Herman

Johan Georg Hermanus Herman werd op 28 januari 1790 in Wolvega geboren en op 14 februari werd hij te Wolvega gedoopt.
De ouders van Johan Georg Hermanus waren Georg Coenraad Herman en Anna Folkerts.

donderdag 21 maart 2013

Huwelijk Johan Georg Hermanus Herman en Antje Jans Schaap

De vader en moeder van Tjitske Hermans, Johan Georg Hermanus Herman en Antje Jans Schaap, waren nog niet getrouwd toen Tjitske in 1822 geboren werd. Ze trouwden op 24 maart 1824 in Westellingwerf.Overlijden Trijntje Alberts Krol

Trijntje Alberts Krol overleed op 86-jarige leeftijd op 24 november 1840 te Boijl, in een huis nummer 26.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren: Foppe Jans de Vries, boer, en Wessel Lammerts Boelen, boer.
Uit de akte blijkt dat Trijntjes ouders Albert Gerbrands en Faddigje Jans waren.

Naamaanneming Krol

Trijntje Alberts neemt in 1812 de familienaam Krol aan.zondag 17 maart 2013

Dood Hendrik Jans

Hendrik Jans is op 12 november 1808 begraven in Noordwolde.
(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Gemeente Weststellingwerf, register van overledenen 1806-1811, van 1806-1807
ook Aengwirden, Ooststellingwerf en Schoterland
Inventarisnr.: DTB 768)

zaterdag 16 maart 2013

vrijdag 15 maart 2013

donderdag 14 maart 2013

Doop Crijn Aries

Crijn Aries werd op 24 februari 1709 in Slochteren gedoopt (Hervormd).
Zijn vader was Aries Jans en zijn moeder Jantjen Geerts.

woensdag 13 maart 2013

Huwelijk Krijn Arijs Westerveld en Lijzabeth Geerts

De ouders van Jan Kornelis Westerveld, Krijn Arijs Westerveld en Lijzabeth Geerts, trouwden op 11 december 1746 in Wirdum. Krijn kwam uit Wirdum en was weduwnaar van Sara Tijes. Lijzabeth kwam uit Leermens.

dinsdag 12 maart 2013

Overlijden Vroukje Hendriks Krol

Vroukje Hendriks Krol overleed op 80-jarige leeftijd (volgens akte) op 1 maart 1858 's avonds om half elf in Noordwolde, in een nieuw gebouw, wijk B.
Haar buren, Sybrand Louwrens Landkroon en Klaas Jans Leerling, gaven haar dood aan bij de gemeente Weststellingwerf.


maandag 11 maart 2013

Overlijden Jan Kornelis Westerveld

Jan Kornelis Westerveld overleed op 72-jarige leeftijd (volgens akte) op 18 december 1837 's morgens om 5 uur in Noordwolde. Zijn overlijden werd door zijn buren, Jan Johannes Bosch ( 60 jaar en één van mijn voorvaders aan mijn moeders kant) en Adrianus van der Linde, bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.

zondag 10 maart 2013

Geboorte en doop Farduw Hendriks Krol

Farduw Hendriks werd geboren op 17 oktober 1776 en gedoopt op 27 oktober 1776 in Haule.
Haar vader was Hendrik Jans en haar moeder Trijntje Alberts.zaterdag 9 maart 2013

Doop Jan Kornelis Westerveld

Jan Kornelis Westerveld werd gedoopt op 18 januari 1767 in Wirdum (Gr.).
Zijn vader was Krijn Arijs (Crino Arius) Westerveld en zijn moeder Lijzabeth Geerts.
vrijdag 8 maart 2013

Huwelijk Jan Kornelis Westerveld en Vrouwtje Hendriks Krol

De vader en moeder van Gerrit Westerveld waren Jan Kornelis Westerveld en  Vrouwtje Hendriks Krol.
Zij hebben op 30 oktober 1801 huwelijksaangifte gedaan in Purmerland. Ze trouwden 4e klasse. Jan Kornelis woonde in Broekermeer en was weduwnaar van Lobbetje de Bood. Vrouwtje Hendriks Krol kwam volgens de akte uit Noordwolde (Fr.).


donderdag 7 maart 2013

Overlijden Tjitske Hermans

Tjitske Hermans overleed op 10 oktober 1867. Ze was toen 45 jaar. Ze overleed om 6 uur 's morgens in Noordwolde, huisnummer 94, wijk B.


dinsdag 5 maart 2013

Overlijden Gerrit Westerveld

Gerrit Westerveld overleed op 48-jarige leeftijd op 9 september 1858 in Workum. Hij was van beroep werkman en woonde in Noordwolde.


maandag 4 maart 2013

Overlijden Antje Westerveld

Ik ben vergeten het overlijden van Antje Westerveld te vermelden.
Antje overleed in Noordwolde op 26 januari 1890 op 42-jarige leeftijd. Ze was toen gehuwd met Hans Gabriëls Bloemhof.


zondag 3 maart 2013

Geboorte Tjitske Hermans

Tjitske Hermans werd geboren op 19 januari 1822 in Noordwolde. Ze was een dochter van Johan Georg Hermanus Hermans en Antje Jans Schaap.


zaterdag 2 maart 2013

Doop Gerrit Westerveld

Gerrit Westerveld werd geboren op 27 mei 1810 in Zuiderwoude. Op 3 juni 1810 werd hij gedoopt.
Zijn vader was Jan Westerveld en zijn moeder Vrouwtje Hendriks Krul of Krol.


vrijdag 1 maart 2013

Huwelijk Gerrit Westerveld en Tjitske Hermans

Gerrit Westerveld en Tjitske Hermans trouwden op 3 oktober 1844 in Weststellingwerf.
Gerrit kwam uit Zuiderwoude (Noord-Holland) en was 34 jaar. Hij kwam met zijn ouders in 1818 naar Frederiksoord (Maatschappij van Weldadigheid).  http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Westerveld.html
Tjitske kwam uit Noordwolde en was 22 jaar.