maandag 30 september 2013

Ede Jeens naamsaanneming De Vries

In februari 1812 naam Ede (IJde) Jeens de familienaam De Vries aan. Hij woonde toen met zijn gezin in Noordwolde.
In de akte worden zijn kinderen genoemd: Antje 11 jaar, Aaltje 9 jaar, Jeen 6 jaar, Jan 3 jaar en Johannes gboren op 23 november 1811.


zondag 29 september 2013

Geboorte en doop Pietje Jans

Pietje Jans werd geboren op 9 november 1774 in Oldeberkoop en ze werd op 20 november 1774 gedoopt in Nijeberkoop.
Haar vader heette Jan Riuwerts en haar moeder heette Aaltje Pieters. De ouders woonden in Oldeberkoop.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop, doop 1714-1811
Inventarisnr. : DTB 550
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


zaterdag 28 september 2013

Geboorte en doop Ede Jeens de Vries

Ede Jeens de Vries werd op 30 juni 1774 in Katlijk geboren en hij werd op 24 juli 1774 in Oudeschoot gedoopt.
Zijn vader heette Jen Iedes en zijn moeder Antje Johannes.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


Kerk Oudeschoot

vrijdag 27 september 2013

Huwelijk Yde Jeenes de Vries en Pietje Jans

De ouders van Aaltje Iedes de Vries waren Yde Jeenes de Vries en Pietje Jans. Zij trouwden op 24 november 1799 in Oosterwolde.
Yde Jeenes kwam van Oudehorne en Pietje Jans van Oldeberkoop.

(Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810 Inventarisnr.: DTB 550 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


donderdag 26 september 2013

Huwelijk Wijcher Jans Ruiter en Aeltjen Roelofs

De ouders van Geesje Wijchers Ruiter, Wijcher Jans Ruiter en Aeltjen Roelofs trouwden op 20 december 1627 in Steenwijkerwold. (uit: Ruitersporen)
Wijcher Jans was een zoon van Jan Fransen Ruiter en Jantien Roelofs.

woensdag 25 september 2013

Doop Geesje Wijchers (Ruiter)

Geesje Wijchers (Ruiter) werd op 4 april 1661 in Blokzijl gedoopt. Ze was toen al volwassen.
Haar ouders waren Wijcher Jans (Ruiter) en Aeltjen Roelofs.


zaterdag 21 september 2013

Huwelijk Jan Jans Ruiter en Geestje Wijchers (Ruiter)

De ouders van Wijcher Jansz Ruiter, Jan Jans Ruiter en Geesje Wijchers Ruiter, trouwden op 31 december 1659 in Steenwijkerwold.
Jan Jans was toen weduwnaar van Trijntje Harms.
Jan Jans en Geesje Wijchers kwamen allebei uit Muggenbeet.


vrijdag 20 september 2013

Doop Grietje Reijnders

Grietje Reijnders werd gedoopt op 30 september 1687 in Blokzijl. Ze was toen al volwassen. Waarschijnlijk is ze in 1665 in Muggenbeet geboren.


donderdag 19 september 2013

Doop Wijcher Jansz (Ruiter)

Wijcher Jansz (Ruiter) werd gedoopt op 6 oktober 1661 in Blokzijl.
Zijn vader heette Jan Jans (Ruiter) en zijn moeder heette Geesje Wijchers (Ruiter).


woensdag 18 september 2013

Huwelijk Wijcher Jansz Ruiter en Grietje Reijnders

De ouders van Albert Wichers (de) Ruiter, Wijcher Jansz Ruiter en Grietje Reijnders, trouwden op 9 januari 1686 in Steenwijkerwold. Ze kwamen van Muggebeet.
Deze Wijcher en Grietje zijn ook voor-ouders van mijn echtgenoot Frank Peeters.( zie http://oldeveste.blogspot.nl/search?q=Grietje+Reijnders) Hij stamt af van de oudste zoon van Wijcher en Grietje, en wel van Jan Wijchers Ruiter.


zondag 15 september 2013

zaterdag 14 september 2013

Huwelijk Albert Wichers de Ruiter en Luitje Jans

De ouders van Marrigje Alberts de Ruiter waren Albert Wichers de Ruiter en Luitje Jans. Zij trouwden op 9 mei 1734 in Blokzijl.
Albert Wichers kwam van Muggebeet en Luitje Jans kwam van buiten Blokzijl.


vrijdag 13 september 2013

Geesje Meijnen

De ouders van Jan Hendrikx (Vaartjes), Hendrik Martens en Geesje Meijnen, trouwden omstreeks 1644. Beide zijn rond 1620 geboren.
Geesje werd als volwassen vrouw gedoopt op 6 februari 1646 in Blokzijl. Ze kwam van het Nieuwediep.
Haar vader heette Meijne Hillebrands.


donderdag 12 september 2013

Doop Jan Hendriks (Vaartjes)

Jan Hendriks werd gedoopt op 30 juni 1650 in Blokzijl.
Zijn ouders waren Hendrik Martens en Geesje Meijnen. Ze kwamen uit Muggebeet.


woensdag 11 september 2013

Huwelijk Jan Hendrikx (Vaartjes) en Maertje (Marrigje) Hendrix

De ouders van Albert Jans Vaartjes, Jan Hendrikx en Marrigje Hendrix, trouwden op 25 januari 1685 in Steenwijkerwold.
Jan Hendrikx kwam van de Wetering en Marrigje Hendrix kwam van Muggebeet.


dinsdag 10 september 2013

Overlijden Geesje Benen

Geesje Benen overleed op 28 januari 1790 in Blokzijl. Ze werd rond 1695 geboren.(kaartje Blokzijl uit: http://www.spanvis.nl/Plaatsen%20om%20de%20Zuiderzee/Blokzijl/index.htm)

maandag 9 september 2013

Doop Albert Jansz (Vaartjes)

Albert Jansz (Vaartjes) werd gedoopt op 10 oktober 1694 te Blokzijl.
Zijn vader heette Jan Hendrikx en zijn moeder heette Maertje Hendrix.


zondag 8 september 2013

Huwelijk Albert Jansz (Vaartjes) en Geesje Benen

De ouders van Bene Albert Vaartjes, Albert Jansz en Geesje Benen, trouwden op 7 november 1723 in Blokzijl.
Albert Jansz kwam uit Scharwolde (Scheerwolde) en Geesje Benen kwam uit Giethoorn.