woensdag 31 juli 2013

Geboorte en doop Aaltien IJdes de Vries

Aaltien IJdes de Vries werd geboren op 16 november 1802 in Oldeberkoop en ze werd daar op 5 december 1802 gedoopt.
Haar ouders waren IJde Jeens en Piertertie Jans.


dinsdag 30 juli 2013

Geboorte en doop Jacob Jans Vledder

Jacob Jans Vledder werd op 16 december 1798 in Muggebeet geboren en hij werd in Blokzijl op 25 december 1798 (Eerste Kerstdag) gedoopt. Doopgetuige was Trijntje Smit.
Zijn ouders waren Jan Jacobs Vledder en Geertje Beenen Vaartjes.maandag 29 juli 2013

Huwelijk Jacob Jans Vledder en Aaltje Iedes de Vries

De vader en moeder van Jan Jacobs Vledder, Jacob Jans Vledder en Aaltje Iedes de Vries, trouwden op 3 december 1830 in Weststellingwerf.
Jacob Jans was 31 jaar en turfmaker. Hij woonde in Nijetrijne. Aaltje was 28 jaar en eveneens turfmaakster en ze woonde in Nijetrijne.
Jan Jacobs was al geboren en bij dit huwelijk erkenden Jacob Jans en Aaltje Iedes hem als hun wettige zoon.
zaterdag 27 juli 2013

Overlijden Fentje Paulus Akkerman

Fentje Paulus Akkerman overleed op 84-jarige leeftijd  op 31 december 1909 in Lemmer.
Haar dood werd bij de Gemeente Lemsterland aangegeven door Jan Reijenga, aanspreker, en Jan Hoffman, conciërge, beide uit Lemmer.

vrijdag 26 juli 2013

geboorte Fintje Paulus Akkerman

Fintje Paulus Akkerman werd geboren op 7 december 1825 in Sintjohannisga Gemeente Schoterland. Haar vader was Paulus Jans Akkerman en haar moeder was Bontje Jans Woudstra.

donderdag 25 juli 2013

Geboorte Jan Jakobs Vledder

Jan Jakobs Vledder werd op 13 januari 1827 in Nijetrijne geboren.
Zijn vader was Jakob Jans Vledder, 28 jaar, turfmaker, wonend in Nijetrijne. Zijn moeder was Aaltje Iedes de Vries, 24 jaar, arbeidster, wonende in Nijetrijne. De ouders van Jan Jakobs trouwden pas in 1830.
Getuigen bij de geboorteaangifte waren Klaas Lourens Buitendorp, 39 jaar, tapper, woonachtig in Wolvega en Johannes Bloem, 27 jaar, schipper, woonachtig in Oldelamer.


woensdag 24 juli 2013

Huwelijk Jan Jacobs Vledder en Fentje Paulus Akkerman

De ouders van Jacob Vledder waren Jan Jacobs Vledder en Fentje Paulus Akkerman. Zij trouwden op 3 november 1848 in Weststellingwerf.
Jan Jacobs was 21 jaar ( toen minderjarig) en van beroep was hij vischer. Hij woonde in Nijetrijne.
Fentje was 22 jaar (ook minderjarig). Zij was dienstmeid en woonde ook in Nijetrijne.
Jan Jacobs en Fentje trouwden met toestemming van hun ouders.


dinsdag 23 juli 2013

Overlijden Zwobkje Hendriks de Vries

Na het overlijden van Jacob Vledder trouwde Zwobkje Hendriks de Vries  met Boele Pieters Oosterdijk. Deze Boele was al overleden toen Zwobkje op 64-jarige leeftijd op 23 februari 1814 in Oldetrijne stierf.
Haar dood werd bij de Gemeente Weststellingwerf aangegeven door veehouder Wubbe van der Lende uit Sonnega en timmerman Albert Conradi uit Oldetrijne.

maandag 22 juli 2013

Overlijden Jacob Vledder

Jacob Vledder overleed op 33-jarige leeftijd op 17 maart 1883 in Munnekeburen, in een woonschip liggende in de Scheene.
Zijn dood werd bij de Gemeente Weststellingwerf aangegeven door Geert Jacobs Pijlman en Klaas Doornveld, slachter, allebei wonend in Munnekeburen.

zondag 21 juli 2013

zaterdag 20 juli 2013

Geboorte Jacob Vledder

Jacob Vledder werd geboren op 23 september 1849 's nachts om 12 uur in Nijetrijne.
Hij was een zoon Jan Jacobs Vledder en Fentje Paulus Akkerman.

vrijdag 19 juli 2013

Huwelijk Jacob Vledder en Zwobkje Hendriks de Vries

Jacob Vledder was de vader van mijn overgrootmoeder  Gebbegje Vledder. Hij trouwde op 23-jarige leeftijd in Weststellingwerf op 6 september 1873 met de 24-jarige Zwobkje Hendriks de Vries.

woensdag 17 juli 2013

dinsdag 16 juli 2013

Huwelijk Wybe Sydses en Geb Jans

Wybe Sydses en Geb Jans trouwden op 17 februari 1662 in de gemeente Achtkarspelen.
Wybe was afkomstig van Kuikhorne onder Koten en Geb kwam uit Surhuisterveen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Achtkarspelen 1606-1725
Inventarisnr.: DTB 1)

maandag 15 juli 2013

Sytse Wybes

Sytse Wybes is waarschijnlijk in 1663 geboren. Zijn ouders waren Wybe Sydses en Geb Jans.
Sytse overleed in 1738 (zie plaatje bij zijn zoon Wybe Sytses).


(Uit: http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1570___1730.htm) en
(Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 35 Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen, lidmaten 1722-1857)

zondag 14 juli 2013

Huwelijk Sytse Wybes en Antie Wytzes

De vader en moeder van Wybe Sytses, Sytse Wybes en Antie Wytzes, trouwden op 22 maart 1691 in Surhuisterveen. Ze kwamen uit Drachten.(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)zaterdag 13 juli 2013

Overlijden Wybe Sytses

Wybe Sytses overleed op 12 mei 1755 in Surhuisterveen.


(Bron: Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 35 Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen, lidmaten 1722-1857
Wijzigingsdatum: 2-2-2011)vrijdag 12 juli 2013

Doop Wybe Sytses

Wybe Sytses was doopsgezind. Ik weet niet wanneer hij geboren is, maar hij is op 11 februari 1729 gedoopt in Surhuisterveen.
Volgens het lidmatenboek van Achtkarspelen werd hij samen met zus Trijntje gedoopt. Zijn vader was Sytse Wybes, die van beroep leraar was.

Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 35 Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen, lidmaten 1722-1857
Wijzigingsdatum: 2-2-2011


donderdag 11 juli 2013

Huwelijk Wybe Sytses en Rixt Tedes

De ouders van Feikje Wybes, Wybe Sytses en Rixt Tedes, trouwden op 22 februari 1733 in Sursuisterveen.


Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen 1688-1772
Inventarisnr.: DTB 27
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


woensdag 10 juli 2013

Pyter Sydses en Feikjen Wybes

Pyter Sydses en Feikjen Wybes waren de ouders van Popkjen Pieters de Vries.
Feikje is op 8 juli 1806 in Lippenhuizen overleden. Ze was toen gehuwd en 71 jaar oud.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Opsterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 554
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal)

Volgens http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1730___1858.htm waren ze doopsgezind.
De ouders van Feikje waren Wybe Sytzes en Rixt Tedes.

dinsdag 9 juli 2013

maandag 8 juli 2013

Anna Hendriks Terweel

Anna Hendriks Terweel werd geboren op 20 maart 1721 in Wolvega en op 23 maart 1721 werd ze daar gedoopt.
Ze was een dochter van Hendrik Hendrikx Terweel en Janke Heeres. Hendrik was van beroep executeur.

zondag 7 juli 2013

Klaas Hanzes Köpfer

Klaas Hanzes Köpfer werd geboren op 29 januari 1725 in Wolvega en hij werd daar gedoopt op 4 februari 1725.
Zijn vader was Hans Jurgen en zijn moeder was Metje Martens.
Stijntje Gerlofs was doopgetuige.

vrijdag 5 juli 2013

Cleijenborg

Uit: http://www.decleijenburgh.nl/
Cleijenburgh
Op 7 juli 1645 koopt de toenmalige Grietman (burgemeester) van Stellingwerf Westeijnde, Dirk van Baerdt, tesamen met juffer Wypk Bootsma, wonende te Roordahuizum, een stuk grond van de stelling Pieter Jurriens en laat daarop het in het logo afgebeelde huis met de drie trapgevels bouwen. Het bijzondere huis wordt in de volksmond heel begrijpelijk, al snel “Het Grote Huis” genoemd. Ook wordt er wel over “Het Kasteel” gesproken.
Op hun trouwdag, 6 september 1646, neemt het prille echtpaar Baerdt in dat nieuwe huis hun intrek. In 1673, na het overlijden van Grietman van Baerdt, wordt het huis met het bijbehorende erf gekocht door de familie Cleijenborg, een familie die in die tijd in Wolvega nogal wat aanzien genoot. De kopers zijn de kinderenvan dominee Johannes Nicolaas Cleijenborg, (ook als Cleijenburgh, Cleijenborg(h) of Kleijnborg(h) geschreven), die komende uit Roordahuizum, in 1653 was beroepen aan de Nederlands Hervormde Kerk ”op de hoogte”. De nu nog in de kerk aanwezige fraaie avondmaalsbeker werd in 1668 door hem geschonken.
In 1715 staat er ten westen van “Het Grote Huis” in de daarbij behorende tuin een boerderij waarin dochter Trijntje Cleijenborg, toen weduwe van een zekere Claes Jans, woont. Interessant is wellicht nog te vermelden dat in 1749 in ”Het Grote Huis” de chirurgijn
Mr. Johannes Cleijenborgh zijn praktijk uitoefent.
Deze boerderij blijft tot het begin van de 19e eeuw in familiebezit, wanneer Johannes de Goede er in 1832 zijn gortmakerij annex mosterdfabriekje vestigt. Daarna woont de handelaar in veekoeien, Berend Dijkstra er. Op 1 september 1897 vestigt drukkerij/boekhandel G. Taconis uit Meppel er zich. Op 20 september van datzelfde jaar rolt het eerste exemplaar van het nieuwsblad de “Stellingwerf” van de pers. Al de genoemde activiteiten vonden plaats waar nu de huisartsen hun praktijk uitoefenen. Daarom is de naam “Cleijenburgh” aan deze huisartsenpraktijk verbonden.
Geert Lantinga


Hieruit maak ik op dat Trijntje Cleijenburg in 1715 al weduwe was.
Trijntje was een dochter van Johannes Nicolaas Cleijenborg. Johannes is op 26 november 1645 in Leeuwarden getrouwd met Trijntje Jans Lauswolt (moeder van Trijntje?).

donderdag 4 juli 2013

dinsdag 2 juli 2013

Akte van verkoop door Aaltje Assies (Assueres)

1248 *Akte van verkoop door Aaltje Assies, weduwe van Hidde Douwes, aan Aaldert Jansen en diens vrouw Geertje Roelofs van een bouw- of weidekamp, gelegen aan Tyen Campshekke, 1708 - 1708. 1 stuk.
Datering:
1708
Omvang:
1 stuk
Vindplaats:

Uit deze akte blijkt dat Hidde Douwes voor 1708 overleden is.

maandag 1 juli 2013