donderdag 31 oktober 2013

Huwelijk Vast Jansen en Immegien Thijmens

De ouders van Jasper Vasten, Vast Jansen en Immegien Thijmens, trouwden op 13 december 1640 in Vollenhove.
Vast was een zoon van Jan Willems van 't Meer en Immegien was een dochter van Thijmen Jans.woensdag 30 oktober 2013

Jasper Vasten en Willemtje Roelofs Doggenaer

De vader en moeder van Roelof Jaspers, Jasper Vasten en Willemtje Roelofs Doggenaer, trouwden in Vollenhove rond 1673.
Willemtje was rond 1646 in Vollenhove geboren. Haar ouders waren Roelof Wolters Doggenaer en Anna Teunis.
Jasper Vasten was geboren op 2 december 1648 in Beulake en gedoopt op 3 december 1648 in Vollenhove.
Jasper was een zoon van Vast Jansen en Immegien Thijmens.


dinsdag 29 oktober 2013

Doop Geertje Jans Lock

Geertje Jans Lock werd gedoopt op 10 december 1677 in Beulake samen met haar tweelingzuster Roelofjen Jans.
Hun ouders waren Jan Jansen Lock en Thijssien Andries, huisvrouw bij de Roduitte.


zondag 27 oktober 2013

zaterdag 26 oktober 2013

Doop Jan Jans Ackerman

Paulus Jans Akkerman en Geertje Jans waren de ouders van Jan Paulus Akkerman. De ouders van Paulus Jans Akkerman waren Jan Jans Akkerman en Niesje Ariens.
Jan Jans Akkerman was geboren in 't Moer en gedoopt op 25 september 1636 in Vollenhove.
Zijn vader Jan Jans Ackerman was geboren rond 1610 in Wanneperveen en de vader van deze laatste Jan heette Jan Ackerman en was geboren rond 1580 in Wanneperveen.


vrijdag 25 oktober 2013

Overlijden Jan Paulus Akkerman

Jan Paulus Akkerman overleed op 19 februari 1765 in Sintjohannesga.
Zijn vader heette Paulus Jans Akkerman en kwam uit Beulake en zijn moeder heette Geertje Jans.


Beulaeke 1724

donderdag 24 oktober 2013

woensdag 23 oktober 2013

Huwelijk Jan Paulus Akkerman en Willempje Roelofs

De vader en moeder van Paulus (Pauwel) Jans Akkerman, Jan Paulus Akkerman en Willempje Roelofs, trouwden op 8 november 1730 in Giethoorn.
Jan Paulus was 25 jaar oud en Willempje was 22 jaar oud.


dinsdag 22 oktober 2013

Overlijden Paulus (Pauwel) Jans Akkerman

In 1762 verhuisde Paulus (Pauwel) Jans Akkerman van Giethoorn naar Rotsterhaule. (Uit Lidmaten)
Op 1 september 1778 overleed hij op 47-jarige leeftijd in Sintjohannesga.


maandag 21 oktober 2013

Overlijden Geesje Roelofs Drabbe

Wanneer Geesje Roelofs Drabbe geboren is weet ik niet. Haar vader heette Roelof Lubberts Smit/Drabbe.
Ze is op 24 april 1775 overleden in Sintjohannesga. (volgens Lidmaten)vrijdag 18 oktober 2013

woensdag 16 oktober 2013

Overlijden Jan Paulus Akkerman (1844)

Jan Paulus Akkerman overleed op 78-jarige (volgens akte 80-jarige) leeftijd op 28 september 1844 in Rotsterhaule.
Zijn dood werd bij de gemeente Schoterland aangegeven door Roelof Harmens Maat, turfmaker, en Pieter de Vries, klerk.


dinsdag 15 oktober 2013

Overlijden Fintje Rinses de Ruiter

Fintje Rinses de Ruiter overleed op 75-jarige (volgens akte 76-jarige) leeftijd op 6 maart 1844 in Rotsterhaule.
Haar dood werd bij de gemeente Schoterland aangegeven door Jacob Wiegers Buis en Gerhard Diderik Sissing, beide uit Rotsterhaule.


maandag 14 oktober 2013

Naamsaanneming Akkerman

Op 16 december 1811 liet Jan Paulus Akkerman, inwoner van Rohel, aan de gemeente Schoterland weten dat hij en zijn gezin de familienaam Akkerman aannemen.
Jan Paulus had toen 2 zonen, Paulus 20 jaar en Rinse 6 jaar, en 5 dochters, Trijntje 17 jaar, Geesken 16 jaar, Antje 13 jaar, Jantje 9 jaar en Grietje 4 jaar.


zondag 13 oktober 2013

Geboorte en doop Fintje Rinses de Ruiter

Fintje Rinses de Ruiter werd geboren op 2 januari 1769 in Rotsterhaule en op 29 januari 1769 werd zij in Sintjohannesga gedoopt.
Haar vader was Rinse Alles en haar moeder Trijntje Michiels.
De ouders woonden in de graverij van Geuke Sijtzes.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule, doop 1744-1811
Inventarisnr. : DTB 602
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

zaterdag 12 oktober 2013

Geboorte en doop Jan Paulus Akkerman (1765)

Jan Paulus Akkerman werd op 5 oktober 1765 geboren in Sintjohannesga. Hij werd daar op 12 oktober 1765 gedoopt.
Zijn vader heette Paulus Jans Akkerman en zijn moeder heette Geesje Roelofs Drabbe.

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule, doop 1744-1811
Inventarisnr. : DTB 602
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoarkerk Sintjohannesga


vrijdag 11 oktober 2013

Huwelijk Jan Paulus Akkerman en Fintje Rinses de Ruiter

De vader en moeder van Paulus Jans Akkerman, Jan Paulus Akkerman en Fintje Rinses de Ruiter, trouwden op 17 februari 1788 in Sintjohannesga.
Ze kwamen allebei uit Rotsterhaule.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel
Rotsterhaule 1744-1811
Inventarisnr.: DTB 603
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


Rotsterhaule

donderdag 10 oktober 2013

Overlijden Paulus Jans Akkerman (1882)

Paulus Jans Akkerman overleed op 91-jarige leeftijd op 3 mei 1882 in Oldelamer.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Jan Sjoerds Oosting, veehouder, en Dirk Harmens van der Molen, ook veehouder, allebei uit Oldelamer.


woensdag 9 oktober 2013

Overlijden Bontje Jans Woudstra

Bontje Jans Woudstra overleed op 80-jarige (volgens akte 79-jarige) leeftijd op 12 augustus 1873 in Munnikeburen.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Gerrit Hendriks Schipper uit Munnikeburen en Berend Hendriks Pijlman, winkelier te Munnikeburen.


dinsdag 8 oktober 2013

Geboorte en doop Bontje Jans Woudstra

Bontje Jans Woudstra werd geboren op 16 april 1793 's middags om 2 uur op het water in "den Goudthen IJssel" bij Cappelle (Zeeland). Op de 28ste (april?) werd ze gedoopt.
Haar ouders waren Jan Hielkes (Eelkes) Woudstra en Fintje Pieters Mooij.


maandag 7 oktober 2013

Geboorte en doop Paulus Jans Akkerman (1790)

Paulus Jans Akkerman werd geboren op 27 mei 1790 in Rotstergaast en hij werd gedoopt op 20 juni 1790 in Sintjohannesga en Delfstrahuizen.
Hij was een zoon van Jan Paulus Akkerman en Fintje Rinses de Ruiter.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule, doop 1744-1811
Inventarisnr. : DTB 602
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


Klokkestoel Rotstergaast

zondag 6 oktober 2013

Huwelijk Paulus Jans Akkerman en Bontje Jans Woudstra

De ouders van Fintje Paulus Akkerman, Paulus Jans Akkerman en Bontje Jans Woudstra, trouwden op 27 maart 1825 in de gemeente Schoterland. Ze hadden toen al twee kinderen Tintje (dit is niet bovenstaande Fintje) en Jan.zaterdag 5 oktober 2013

Huwelijk Jan Riuwerts en Aaltje Pieters

De vader en moeder van Pietje Jans waren Jan Riuwert en Aaltje Pieters. Zij trouwden op 11 mei 1761 in Oldeberkoop.
Jan kwam uit Oldeberkoop en Aaltje uit Noordwolde.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810
Inventarisnr.: DTB 550
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


vrijdag 4 oktober 2013

Doop Jeen Edes

Jeen Edes werd op 2 januari 1746 gedoopt in Katlijk.
Zijn ouders waren Iede Lammerts en Swaantje Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


http://www.historischekerken.nl/friesland/Katlijk.html

donderdag 3 oktober 2013

Huwelijk Jeen Edes en Antje Johannes

De ouders van Ede Jeenes de Vries, Jeen Edes en Antje Johannes, trouwden op 28 juni 1772 in Schoterland. Ze kwamen allebei uit Katlijk.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk
1746-1811
Inventarisnr.: DTB 608
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


woensdag 2 oktober 2013

Overlijden Ede Jeens de Vries

Ede Jeens de Vries overleed op 77-jarige (volgens akte op 79-jarige) leeftijd op 2 februari 1852 in Noordwolde.
Hij was toen weduwnaar van Jantje Karsten de Vries. Met haar was hij in 1815 getrouwd.
Zijn dood werd bij de gemeente aangegeven door zijn buren Lubbert Alberts Sent? en Sake Andries Punter.


dinsdag 1 oktober 2013

Overlijden Pietje Jans

Pietje Jans overleed op 39-jarige leeftijd op 10 juni 1814 in Noordwolde.
Haar dood werd bij de gemeente aangegeven door haar buren Jannis Thijsen Oosterkamp en Jan Folkerts Slot.