dinsdag 30 april 2013

Geboorte en doop Aaltje Abels (Kortstra)

Aaltje Abels werd op 10 april 1776 geboren in Nijeholtpade en ze werd op 14 april 1776 gedoopt in Oldeholtpade.
Haar vader was Abel Roelofs en haar moder was Geesje Hendriks.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

maandag 29 april 2013

Geboorte en doop Auke Hendriks Snijder

Auke Hendriks (Snijder) werd op 17 december 1770 in Sonnega geboren en op 23 december 1770 in Wolvega gedoopt.
Zijn vader was Hendrik Peeters en zijn moeder was Jaukje Aukes.

zaterdag 27 april 2013

Overlijden Hendrik Aukes Snijder

Nadat Rinske Aukes Nijholt was overleden, trouwde Hendrik Aukes nog driemaal.
In 1840 met Tetsjen de Vries, in 1849 met Jetske Remmelts Nooteboom en toen hij stierf was hij getrouwd met Antje de Jongh ( in 1863).
Hendrik Aukes had bij alle vier de vrouwen kinderen. In totaal had hij 11 kinderen.
Hendrik Aukes overleed op 82-jarige leeftijd op 27 november 1887 in Oldeholtpade.

vrijdag 26 april 2013

Overlijden Rinske Aukes Nijholt

Rinske Aukes Nijholt overleed op 35-jarige leeftijd op 7 juli 1840 in een huis nummer 2 te Oldeholtpade.
Haar dood werd door haar buren bij de gemeente Weststellingwerf doorgegeven: Jan Hendriks Kijl en Jacob Franzen Vonk.

donderdag 25 april 2013

Geboorte en doop Rinske Aukes Nijholt

Rinske Aukes Nijholt werd geboren op 10 september 1804 in Oldeholtpade en op 16 september 1804 werd ze daar gedoopt.
Haar vader heette Auke Jans Nijholt en haar moeder heette Jantje Hendriks Scheeper.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

woensdag 24 april 2013

Geboorte en doop Hendrik Aukes Snijder

Hendrik Aukes Snijder werd op 6 augustus 1805 in Oldeberkoop geboren en hij werd daar op 25 augustus 1805 gedoopt.
Zijn ouders waren Auke Hendriks Snijder en Aaltje Abels Kortstra.

dinsdag 23 april 2013

Huwelijk Hendrik Aukes Snijder en Rinske Aukes Nijholt

De ouders van Jan Hendriks Snijder waren Hendrik Aukes Snijder en Rinske Aukes Nijholt.
Zij trouwden op 6 mei 1834 in Weststellingwerf.
Hendrik was toen 28 jaar en Rinske was 29 jaar.
De ouders van Hendrik Aukes leefden nog. Auke Hendriks Snijder en Aaltje Abels Kortstra, zij waren bij het huwelijk aanwezig.
De ouders van Rinske Aukes waren al overleden. Dat waren Auke Jans en Jantjen Hendriks Scheeper.
De grootvader van moederskant, Hendrik Mintzes Scheeper, was ook al overleden.
Getuigen waren: - de vader van Hendrik de 60-jarige Auke Hendriks, arbeider te Oldeberkoop,
- Jakob Alberts Krol, 54 jaar, boer te Oldeholtpade,
- Klaas Auken Snijder, 34 jaar, broer van Hendrik, boer,
- Albert Thijsses Bonte, 30 jaar, timmerman te Wolvega.
zaterdag 20 april 2013

vrijdag 19 april 2013

donderdag 18 april 2013

Huwelijk Jan Hendriks Snijder en Popkje Pieters Hofstee

De ouders van Auke Snijder, Jan Hendriks Snijder en Popkje Pieters Hofstee, trouwden op 21 mei 1858 in Weststellingwerf.
Jan Hendriks, boerewerkdoende,  was toen 21 jaar en kwam uit Oldeholtpade.
Popkje Pieters, zonder beroep, was 22 jaar en kwam ook uit Oldeholtpade.

woensdag 17 april 2013

Overlijden Auke Snijder en Gebbegje Vledder

Auke Snijder overleed op 77-jarige leeftijd op 7 december 1951 in Oldeholtpade.
Gebbegje Vledder werd bijna 96 jaar. Zij overleed op 12 oktober 1976 in Wolvega.
In juni 1976 was ze bet-overgrootmoeder geworden van mijn dochter. (zie foto 5 generaties)


maandag 15 april 2013

zondag 14 april 2013

zaterdag 13 april 2013

Huwelijk Auke Snijder en Gebbegje Vledder 9999

Mijn overgrootouders Auke Snijder en Gebbegje Vledder trouwden op 9 september 1899 (9999) in Weststellingwerf. Auke was 25 jaar en was geboren in Oldeholtpade en Gebbegje was 18 jaar en werd geboren in Munnekeburen.


vrijdag 12 april 2013

Popkje Snijder

Mijn opa Hans de Vries was getrouwd met mijn oma Popkje Snijder.
Popkje werd geboren op 23 augustus 1903 in Ter Idzard. Haar vader was Auke Snijder en haar moeder was Gebbegje Vledder.

donderdag 11 april 2013

Claes Bartels

De vader en moeder van Alt Claeses, Claes Bartels en Meintje Berents trouwden waarschijnlijk in 1705 in Donkerbroek. Meintje werd geboren rond 1680 en Claes Bartels werd gedoopt op 1 februari 1678 in Donkerbroek. Zijn ouders waren Bartel Claeses en Antie Hendrix.


maandag 8 april 2013

Doop Anke Roelofs

Anke Roelofs werd gedoopt op 13 juli 1727 te Oosterwolde.
Haar vader was Roelof Aebeles en haar moeder was Aafke Annes.
Ze woonden op 't Leege Duurswolde onder het dorp van Oosterwolde.


zondag 7 april 2013

Doop Alt Claeses

Alt Claeses werd gedoopt op 12 december 1728 in Donkerbroek.
Zijn vader was Claes Bartels en zijn moeder Meintje Berents(?).

zaterdag 6 april 2013

Huwelijk Alt Claeses en Anke Roelofs

De vader en moeder van Tjiske Altes, Alt Claeses en Anke Roelofs, trouwden  op 18 mei 1750 in Oldeholtpade.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter
Idzard 1674-1810, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 772
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

vrijdag 5 april 2013

Doop Harmen Jans

Harmen Jans werd op 14 maart 1723 gedoopt in Kortezwaag.
Zijn vader was Jan Alles en zijn moeder was waarschijnlijk Aaltje Harmens.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, doop 1723-1811
Inventarisnr. : DTB 562
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


donderdag 4 april 2013

Huwelijk Harmen Jans en Eelkjen Jans

De vader en moeder van Jan Harmens, Harmen Jans en Eelkjen Jans, trouwden op 14 november 1751 in Ooststellingwerf.
Harmen Jans was havencherger en Eelkjen Jans was vroedvrouw.

woensdag 3 april 2013

Overlijden Tjiske Altes Leemborg

Tjiske Altes Leemborg overleed op 69-jarige (volgens akte 68-jarige) leeftijd op 31 augustus 1827 in Noordwolde. Haar buren, Gerrit Jans Leerling en Johannes Wijnans,  deden aangifte van haar dood bij de gemeente Weststellingwerf.

dinsdag 2 april 2013

Naamsaanneming Schaap

In februari 1812 neemt Tjiske Altes de familienaam Schaap aan. Jan Harmens is dan al overleden. De familienaam van Tjiske blijkt uit haar overlijdensakte Leemborg te zijn.


maandag 1 april 2013

Overlijden Jan Harmens Schaap

Jan Harmens Schaap was van beroep havencherger (= havencommies), opzichter en praamschipper te Noordwolde.
Op 7 november 1811 overleed hij op 52-jarige leeftijd in de Kuinre op straat.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Jacob Stalles, dorpsrechter te Noordwolde en Albert Folkerts, opziender van het kerkhof te Noordwolde.