donderdag 31 januari 2013

Overlijden Jannes Klazen Bakker

Op 13 december 1884 overleed Jannes Klazen Bakker op 84-jarige leeftijd in Noordwolde. Hij was weduwnaar van Geertje Alberts van der Veen en zoon van Klaas Jans Bakker en Janke Geerts Riesenbrij .
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Jan Jissink, 31 jaar en arbeider, en Harm Donkers, 24 jaar en arbeider, allebei uit Noordwolde.


woensdag 30 januari 2013

Overlijden Geertje Alberts van der Veen

Geertje Alberts van der Veen overleed op 4 maart 1849 in Noordwolde. Ze was toen 58 jaar.
Op 5 maart deden Auke de Vries en Meine Harmens Bril, bekenden van de overledene, aangifte van van het overlijden van Geertje bij de gemeente Weststellingwerf.
Geertje was de echtgenote van Jannes Klazen Bakker . Haar ouders waren Albert Fransen van der Veen en Johanna Elisabeth Josephs, beiden al overleden. Ze was geboren in Zuidveen.


dinsdag 29 januari 2013

maandag 28 januari 2013

Jannes Klazen Bakker

Jannes Klazen Bakker werd op 16 oktober 1800 geboren in Noordwolde. Op 2 november 1800 werd hij gedoopt ook in Noordwolde.
Zijn vader was Klaas Jannes en zijn moeder Janke Geerts .

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

zondag 27 januari 2013

Huwelijk Jannes Klazen Bakker en Geertje Alberts van der Veen

De ouders van Janke Jannes Bakker (de grootmoeder van mijn Opa Hans de Vries ), Jannes Klazen Bakker en Geertje Alberts van der Veen trouwden op 22 mei 1822 in Weststellingwerf.
Jannes was toen 21 jaar, arbeider en woonde in Noordwolde, waar hij ook geboren was.
Zijn vader Klaas Jannes Bakker (arbeider) was aanwezig bij het huwelijk, maar zijn moeder Janke Geerts Riesenbrij was al overleden.
Geertje was 30 jaar oud, arbeidster en woonde ook in Noordwolde, maar was geboren in Zuidveen.
Haar vader Albert Fransen van der Veen (wever) was bij het huwelijk aanwezig. Haar moeder, Johanna Elisabeth Josephs, was allang overleden.
Een van de getuigen was de 32-jarige broer van Geertje, Joseph Alberts van der Veen, opziender der jacht, wonende in Wolvega.


 

zaterdag 26 januari 2013

Overlijden Barber Jacobse

Toen Barber Jacobse overleed was Harmanus Coster al overleden. Ze werd op 30 juni 1676 begraven op het Karhuizer Kerkhof te Amsterdam.

(bronverwijzing:
DTB 1182, p.62vo en p.63
relatieinformatie:
Weduwe van / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10436528)

vrijdag 25 januari 2013

Doop Harmanus Coster

Harmanus Coster werd op 3 april 1675 gedoopt (Evangelisch-Luthers) in de Lutherse Kerk te Amsterdam.
Zijn vader was Harmen Coster en zijn moeder Gerbrich Wilmis.
Getuigen waren 'Luwerens' Jacobs en Catharina Leenderts.

donderdag 24 januari 2013

woensdag 23 januari 2013

Huwelijk Harmanus Harmens Coster en Barber Jacobse

De ouders van Hendrina Coster , Harmanus Harmens Coster en Barber Jacobse, trouwden op 23 december 1718 in Amsterdam. Het was het tweede huwelijk van Harmanus. Hij was weduwnaar van Dina Jans. Hij woonde in de Anjelierstraat te Amsterdam. Barber Jacobse was 31 jaar oud, woonde ook in Amsterdam op de  Brouwersgracht . Zij werd geassisteerd door Janneke Willems.


dinsdag 22 januari 2013

Tweede huwelijk Lambert Loth den oude

Lambert Loth den oude trouwde na het overlijden van Acryne Bernts van Wulp met Heijltje Pieters, weduwe van Hendrick Janse, in Amsterdam op 21 augustus 1654.

Uit het archief van Utrecht de volgende notarisakte:

G. DE COTEN    
 Procuratie - om van Isack Pieterss, huistimmerman, c.s., beneficiaire erfgenamen van Lambert Loth en Heyltge Peters, een bedrag van f 1.046,- te innen
Aktenummer:   391
 Datum:   23-01-1670
 Soort akte:   Procuratie 

Notaris:   G. DE COTEN 

Samenvatting:   om van Isack Pieterss, huistimmerman, c.s., beneficiaire erfgenamen van Lambert Loth en Heyltge Peters, een bedrag van f 1.046,- te innen 
Personen:    Constituant: Bernt Berntss van Wulp
Voornaam:  Bernt Berntss 
Achternaam:  van Wulp 
Rol in akte:  Constituant 
Beroep:  pasteybacker 

  Constituant: Neeltge Bernts van Wulp, zuster
Achternaam:  Neeltge Bernts van Wulp, zuster 
Rol in akte:  Constituant 

  Geconstitueerde: Aeltge Bernts van Wulp, zuster
Achternaam:  Aeltge Bernts van Wulp, zuster 
Rol in akte:  Geconstitueerde 


Verwijzingen:   vonnis d.d. 5-11-1669 van het gerecht van Amsterdam
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:   U038a001

maandag 21 januari 2013

Lambert Loth den Oude

Lambert Loth den Oude was de vader van Lambert Loth den Jonge . De oude Loth was twee keer getrouwd. Zijn eerste vrouw was Acryne Bernts (Crijntje Barents) van Wulp. Zij was ook de moeder van de jonge Loth. Zijn tweede vrouw was Heijltje Pieters .

In het archief van Utrecht vond ik een notarisakte met de volgende inhoud:

G. DE COTEN    
 Akkoord - over de uitkoop van eerste party uit hun beneficiair erfdeel in de nalatenschap van Aeltge Bernts van Wulp door tweede party die nu Bernt Berntss van Wulp de jonge, oom en mede-beneficiair erfgenaam, onderhoudt; de laatstgenoemde zal de vrye beschikking krygen over 2 hoven op Hogenoord en Lagenoord

Aktenummer:   132 
Datum:   27-10-1676 
Soort akte:   Akkoord 

Notaris:   G. DE COTEN 

Samenvatting:   over de uitkoop van eerste party uit hun beneficiair erfdeel in de nalatenschap van Aeltge Bernts van Wulp door tweede party die nu Bernt Berntss van Wulp de jonge, oom en mede-beneficiair erfgenaam, onderhoudt; de laatstgenoemde zal de vrye beschikking krygen over 2 hoven op Hogenoord en Lagenoord 

Personen:    Eerste Partij: Davith Castiel
Voornaam:  Davith 
Achternaam:  Castiel 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Echtgenoot:  x Woutertge Lamberts Loth, dochter van Acryne Bernts van Wulp en Lambert Loth den ouden 
  Tweede Partij: Justus van Golsteyn
Voornaam:  Justus 
Achternaam:  van Golsteyn 
Rol in akte:  Tweede Partij 
Woonplaats:  Ryswyck 

  Gemachtigde: Ysbrant Ghysbertss Vermeulen
Voornaam:  Ysbrant Ghysbertss 
Achternaam:  Vermeulen 
Rol in akte:  Gemachtigde

Bijzonderheden:   Lambert Loth den ouden was in leven pasteibakker te Utrecht Lambert Loth de jonge, broer van eerste party, is reeds overleden eerste party en Bernt Berntss de jonge zyn tevens fide├»-commissaire erfgenamen van Cornelia Bernts van Wulp met kwitantie van betaling d.d. 31-10-1676 
Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
 Inventarisnummer:   U038a002
 Vindplaats:   Het Utrechts Archief

zondag 20 januari 2013

Overlijden Lambert Lot

Lammert Lot (de Jonge) werd op 11 april 1674 begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam.

(bronverwijzing:
DTB 1227, p.286 en p.287
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10811682)

zaterdag 19 januari 2013

Doop Aeltien Jans

Aeltien Jans werd gedoopt (Hervormd) in de Oude Kerk te Amsterdam op 9 mei 1627.
Haar vader was Jan Janss en haar moeder was Anneken Jans.
Getuigen waren: Marcus Lodewijckx en Jacomijntje, dochter van Aderjans Govertsz.


vrijdag 18 januari 2013

Ververstraat Amsterdam

Aeltje Jans woonde in de Verwerstraat (Ververstraat) te Amsterdam.
Uit de Beeldbank Amsterdam de volgende foto:

donderdag 17 januari 2013

Huwelijk Lambert Loth en Aeltien Jans Boscam

De ouders van Barent Lamberts Lot , Lambert Loth en Aeltien Jans Boscam , trouwden in Amsterdam op 12 oktober 1656.
Lambert Loth kwam uit Utrecht. Hij was 22 jaar. Zijn beroep was varentman en hij woonde bij de beurs.
Zijn vader Lambert Loth den oude assisteerde hem.
Aeltien Jans Boscam uit Amsterdam was 28 jaar en ze was de weduwe van Joost Dircx. Ze woonde in de Verwerstraat .
Zij werd geassisteerd door haar moeder Anna Jans.


woensdag 16 januari 2013

Doop Barent Lamberts Lot

Barent Lamberts Lot werd op 2 januari 1658 in de Zuiderkerk te Amsterdam gedoopt (Hervormd).
Zijn vader was Lammert Lot en zijn moeder was Aeltien Jans .
Als getuigen waren aanwezig: Heijltien Pieters (2e vrouw van opa Lambert Loth de oude ) en Cornelia Lammerts Lot (zuster van vader Lammert Lot de jonge ).


dinsdag 15 januari 2013

De Slijkstraat in Amsterdam

In deze straat, de Slijkstraat in Amsterdam,  woonde Marika van Son toen ze met Barent Lamberts Loth trouwde.

Uit: De Beeldbank Amsterdam

maandag 14 januari 2013

Huwelijk Barent Lambertsz Lot en Marika van Son

De vader en moeder van Lysbeth Barents Lot , Barent Lambertsz Lot en Marika van Son, trouwden op 6 mei 1679 in Amsterdam.
Barent , 22 jaar, was smid en woonde in de Koningstraat in Amsterdam. Hij werd geassisteerd door zijn moeder Aeltje Jans .
Marika was ook 22 jaar toen ze trouwde. Ze woonde in de Slijckstraat in Amsterdam en werd geassisteerd door haar moeder Marretje Dircx.

zondag 13 januari 2013

Huwelijk van Pieter Delanson en Magdelen Campanie

De ouders van Jan Delanson , Pieter Delanson en Magdaleentje (Magdelen) Compagnie (Campanie), trouwden in Tiel op 14 april 1680. Het huwelijk werd voltrokken door pastoor Ignatius Verdusan. Getuigen waren Lutgardis van  Linde en Rijntie Jans.
Pieter (Peeter) was soldaat in een Schotse Compagnie.

(bron:
26 - R.K. Doop- en trouwboek Tiel 1672-1788 R.B.S. Inv.nr. 1460)


zaterdag 12 januari 2013

Doop Lysbeth Barents Lot

Lysbeth Barents Lot werd op 23 oktober 1686 in de Zuiderkerk te Amsterdam gedoopt (Hervormd).
Haar vader was Barent Lammertsz Lot en haar moeder volgens de doopakte Maria Fransen. Of Maria Fransen dezelfde persoon was als Maria van Son weet ik niet, maar Barent was getrouwd met Maria van Son.
Als getuigen bij de doop waren aanwezig: Jan Abramsz en Lysbeth Hooren.

vrijdag 11 januari 2013

Doop Jan Delanson

Jan Delanson was de zoon van Pieter Delanson en Madelon Companie . Hij werd op 6 november 1689 gedoopt (Hervormd) in de Zuiderkerk te Amsterdam.

(bronverwijzing:
DTB 98, p.161
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24720848)(uit: Beeldbank Amsterdam)

donderdag 10 januari 2013

Huwelijk Jan Delanson en Lysbeth Barents Lot

De ouders van Pieter Delanson , Jan Delanson en Lysbeth Barents Lot trouwden op 14 april 1713 in Amsterdam.
Jan was 24 jaar, van beroep smid en hij woonde in de Elantstraat te Amsterdam. Hij werd geassisteerd door zijn moeder Magdaleentje Compagne.
Lysbeth was 26 jaar en woonde in de Pottebakkersteeg te Amstedam. Haar ouders waren al overleden en daarom werd ze geassisteerd door haar broer Lambert Barentse.

woensdag 9 januari 2013

Doop Hendrina Coster

Hendrina Coster werd gedoopt (Hervormd) in de Westerkerk te Amsterdam op 13 december 1722.
Haar vader was Harmanus Coster en haar moeder was Barber Jacobse.
Als getuigen waren aanwezig: Jacob Oudenhoven en Lijsbet Pieterse.

(bronverwijzing:
DTB 110, p.92(folio 46v), nr.22
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24051154)

dinsdag 8 januari 2013

Doop Pieter Delanson

Pieter Delanson werd gedoopt (Hervormd) op 2 mei 1717 in de Oude Kerk te Amsterdam.
Zijn vader was Jan Delanson en zijn moeder was Elisabet Lot .
Getuigen waren Pieter Delanson en Martijntje Delanson.

(bronverwijzing:
DTB 17, p.411(folio 206), nr.5
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24045422)

maandag 7 januari 2013

Huwelijk Pieter Delanson en Hendrina Coster

De ouders van Johanna Delanson , Pieter Delanson en Hendrina Coster , trouwden op 10 mei 1743 in Amsterdam.
Pieter was weduwnaar van Adriaantje Arkelens. Hij woonde in de Boomstraat te Amsterdam.
Hendrina was 20 jaar toen ze trouwde en werd geassisteerd door haar vader Harmanus Coster.

zondag 6 januari 2013

Overlijden Engeltje de Wijn

Engeltje de Wijn werd op 10 juni 1753 begraven op het Karthuizer Kerkhof in Amsterdam.

(bronverwijzing:
DTB 1179, p.58vo en p.59
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10412452)

zaterdag 5 januari 2013

Doop Engeltje de Wijn

Engeltje de Wijn werd op 13 april 1721 gedoopt (Hervormd) in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Haar vader was Jan de Wijn en haar moeder Marretje Danielse. Getuigen waren David Jans en Marijtje Jans.

(bronverwijzing:
DTB 49, p.251(folio 116), nr.7
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24095775)


De Nieuwe Kerk
(Uit beeldbank Amsterdam)

vrijdag 4 januari 2013

Huwelijk Christian Hiltewig en Engeltje de Weijn

De vader van Johannes Heldenwig , Christian Hiltewig trouwde driemaal. De eerste keer op 12 mei 1741 te Amsterdam met Lena van der Wieren. De tweede keer met Engeltje de Weijn op 25 oktober 1748 te Amsterdam en de derde keer met Vemmetje de Wit op 19 oktober 1753 ook te Amsterdam.
Christian was in 1711 in Hessen Kassel geboren.
Engeltje de Weijn was de moeder van Johannes. Toen ze met Christian trouwde was ze 26 jaar en woonde ze in de Lauwerierstraat en ze werd bij haar huwelijk geassisteerd door haar vader Jan de Weijn.


donderdag 3 januari 2013

Overlijden Johannis Heldenwig en Johanna de Lanson

Johannis Heldenwig is op 16 december 1804 begraven op het Karthuizer kerkhof in Amsterdam.
Zijn vrouw Johanna de Lanson werd enkele jaren later op het St. Anthonis Kerkhof te Amsterdam begraven op 8 april 1807.

(DTB 1184, p.97vo en p.98
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10465136

bronverwijzing:
DTB 1207, p.126vo en p.127
relatieinformatie:
Weduwe / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10651861)

woensdag 2 januari 2013

Doop Johanna de Lanson

Johanna de Lanson werd op 24 april 1745 gedoopt (Hervormd) in de Noorderkerk te Amsterdam.
Haar vader was Pieter de Lanson en haar moeder Hendriena Koster .
Getuigen waren Jan de Lanson en Eliesabeth Lott.

(bronverwijzing:
DTB 82, p.36(folio 18v), nr.15
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23894696)


Uit de Beeldbank Amsterdam