maandag 26 oktober 2015

Overlijden Maria (Merrichien) Harthals

Maria Harthals werd op 7 oktober 1736 in Utrecht begraven. Ze was weduwe van Laurens van Rijn en woonde aan de Paerdeveltstraat bij het Paerdevelt. Ze laat mondige kinderen na.

zondag 18 oktober 2015

Merrichien (Maria) (van) Harthals

Uit een akte van 1699 blijkt dat de schoonvader van Laurens van Rijn ene Nicolaes Harthals was. Dit is de vader van Merrichien (Maria) Harthals.

(uit het Utrechts Archief):

Akkoord - inzake schuld van Laurens van Rhyn aan de boedel van Nicolaes Harthals, vader en schoonvader
Aktenummer: 25
Datum:  28-12-1699
Soort akte:  Akkoord
Notaris:  J. VAN NOORTDYCK
Samenvatting: inzake schuld van Laurens van Rhyn aan de boedel van Nicolaes Harthals, vader en schoonvader
Personen: 
Eerste Partij: Vennitje Harthals
Voornaam:  Vennitje 
Achternaam:  Harthals 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Echtgenoot:  wed. Cornelis Sweren van de Vos 
Tweede Partij: Laurens van Rhyn, zwager
Achternaam:  Laurens van Rhyn, zwager 
Rol in akte:  Tweede Partij 
Beroep:  molenaer 
Woonplaats:  Utrecht 
Toegangsnummer:  34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:  U106a016


zondag 4 oktober 2015

Laurens van Rijn

Wanneer en waar Laurens van Rijn geboren werd, is nog onbekend. Zijn vader heette waarschijnlijk Frederik.
Uit een akte van 26 juni 1733 blijkt dat Laurens toen al overleden was.

Uit Utrechts archief:

Scheiding - van de boedel van Maria Harthals en Lauwerens van Ryn

Aktenummer: 60
Datum:  25-06-1733
Soort akte:  Scheiding
Zakelijke trefwoorden: windmolens
Samenvatting:  van de boedel van Maria Harthals en Lauwerens van Ryn
Notaris:  H. DONS
Personen:  Eerste Partij: Maria Harthals
Voornaam:  Maria 
Achternaam:  Harthals 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Echtgenoot:  wed. Lauwerens van Ryn 
Beroep:  in leven molenaar t' Utrecht 
Woonplaats:  Utrecht 
Eerste Partij: Gauchie van Ryn, eerder wed. Gerrit van Rossum
Achternaam:  Gauchie van Ryn, eerder wed. Gerrit van Rossum 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Echtgenoot:  laatst wed. Cornelis de Vries 
Woonplaats:  Utrecht 
Eerste Partij: Govert van Ryn
Voornaam:  Govert 
Achternaam:  van Ryn 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Beroep:  molenaer 
Woonplaats:  Utrecht 
Eerste Partij: Anthoni van Everdingen
Voornaam:  Anthoni 
Achternaam:  van Everdingen 
Rol in akte:  Eerste Partij 
Echtgenoot:  x Aelbertie Versteeg 
Woonplaats:  Utrecht 
Aktedatum:  25-06-1733
Onroerend goed:  huysinge off woninge - naar Govert van Ryn -; Paerdevelt
Soort object:  huysinge off woninge - naar Govert van Ryn - 
Locatie:  Paerdevelt 
helft van een coornwindmolen en toebehoren; Paerdevelt
Soort object:  helft van een coornwindmolen en toebehoren 
Locatie:  Paerdevelt 
Gerecht:  Utrecht 
Naam object:  Harthals 
Toegangsnummer:  34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:  U160a011

zondag 27 september 2015

Huwelijk Laurens van Rijn en Merrichien van Harthals

Laurens Fredrickssen van Rijn en Merrichien Claessen van Harthals (ouders van Gouchje van Rijn) trouwden op 15 augustus 1685 in Utrecht. Merrichien was weduwe van Anthonie Versteegh. ze woonde aan 't Peerdevelt.

Uit het Archief van Utrecht:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer:

17
Datum:

28-07-1685
Soort akte:

Huwelijkse voorwaarden
Notaris:

F. VAN MERKERCK
Personen:
Bruidegom: Laurens Frederickss van Rhyn
Voornaam: Laurens Frederickss
Achternaam: van Rhyn
Rol in akte: Bruidegom
Beroep: molenaer
Woonplaats: Utrecht
Assistent: Jan Mauritss van Carsbergen, oom
Achternaam: Jan Mauritss van Carsbergen, oom
Rol in akte: Assistent
Assistent: Nicolaes Nelleman, oom
Achternaam: Nicolaes Nelleman, oom
Rol in akte: Assistent
Bruid: Maria Harthals
Voornaam: Maria
Achternaam: Harthals
Rol in akte: Bruid
Echtgenoot: wed. Adriaen Versteech
Assistent: Cornelis Sweer van de Vosch, zwager
Achternaam: Cornelis Sweer van de Vosch, zwager
Rol in akte: Assistent
Onroerend goed:
1/2 wintcoornmolen c.a. - aanbreng bruid -; Stadtswalle, over 't Peerdevelt, by Bollaertstoorn
Soort object: 1/2 wintcoornmolen c.a. - aanbreng bruid -
Locatie: Stadtswalle, over 't Peerdevelt, by Bollaertstoorn
Gerecht: Utrecht
Naam object: Raathout
Verwijzingen:

uitkoop d.d. 27-7-1685 voor notaris F. van Merkerck
Bijzonderheden:

met benoeming van langstlevende tot voogd alsmede van
Frederick van Rhyn, vader, door de bruidegom en van
Cornelis Sweer van de Vosch door de bruid tot voogden
Toegangsnummer:

34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:

zaterdag 26 september 2015

Gonda (Gouchje) van Rijn

Gonda van Rijn was de vrouw van Cornelis de Vries. Wanneer en waar ze geboren is weet ik niet.
Uit de schuldbekentenis die bij Cornelis de Vries vermeld wordt, blijkt dat zijn schoonvader Lauwrens van Ryn heet. Ik ga er nu vanuit dat hij de vader van Gonda van Rijn is.

donderdag 24 september 2015

Cornelis de Vries

Wanneer Cornelis de Vries werd geboren weet ik niet en ik weet ook niet wie zijn ouders zijn.
Cornelis was molenaar van beroep, dat blijkt uit een akte van 1722 uit het archief van Utrecht.


Schuldbekentenis - f 600,- wegens lening in verband met koop van helft van molen
Aktenummer:  127
Datum:  27-08-1722
Soort akte:  Schuldbekentenis
Notaris:  E. VERRYKEN
Samenvatting:  f 600,- wegens lening in verband met koop van helft van molen
Voornaam:  Cornelis 
Achternaam:  de Vries 
Rol in akte:  Schuldenaar 
Beroep:  molenaar 
Woonplaats:  Utrecht 
Borg: Lauwrens van Ryn, schoonvader
Achternaam:  Lauwrens van Ryn, schoonvader 
Rol in akte:  Borg 
Woonplaats:  Utrecht 
assistent: Jacobus van Nieuwkerken
Schuldeiser: Anthony van Schuylenburgh
Bijzonderheden:  met in de marge kwitantie d.d. 30-1-1732 door
NN Vervoorn voor Dionys van Schuylenburg
Toegangsnummer:  34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:  U129a006dinsdag 22 september 2015

Huwelijk Cornelis de Vries en Gonda (Gouchje) van Rhijn

De ouders van Frederik de Vries, Cornelis de Vries en Gonda (Gouchje) van Rhijn trouwden op 8 juni 1720 in Utrecht.
Cornelis en Gonda (Gouchje) kwamen van buiten de Catharijne.
Gouchje was weduwe van Gerrit van Rossum.

maandag 21 september 2015

Overlijden Frederik de Vries

Frederik de Vries overleed op 22 oktober 1806 in Amsterdam na een val in augustus in de Paletstraat in Amsterdam. Zijn dood werd door zijn zoon Barend (Bernardus) aangegeven.

vrijdag 18 september 2015

Overlijden Margaretha (Grietje) Beijer(s)

Margaretha Beijers overleed op 76-jarige leeftijd op 6 april 1794 in Amsterdam.
Ze woonde op de Roosegracht (nu Rozengracht) Noordzijde voorbij de Akkeleysestraat (nu Akoleienstraat).


donderdag 17 september 2015

Geboorte Margareta (Grietje) Beijer

Grietje (Margareta) Beijer werd op 4 augustus 1717 gedoopt in Utrecht.
Haar ouders waren Michel Beijer en Willempje ?  Getuige was Catharina de Roy.

woensdag 16 september 2015

Geboorte Frederik de Vries

Frederik de Vries werd op 7 september 1721 in Utrecht geboren.
Zijn ouders waren Cornelis de Vries en Gonda van Rijn. Getuige was Willemina de Vries.


dinsdag 10 februari 2015

Wybe Jans

http://www.nijholt-niesten.nl/

In plaats (hoeve) nr. 21 (cq 22)worden tussen 1693 en 1706 stukken land gedeeltelijk aangekocht door Wijbe Jans en zijn vrouw Stijntje Pouls te Nijeholtpade. Het land, dat strekt van de Lijckweg (of Binderwegh) tot de Linde, wordt meestal "Oom Jeens landt" genoemd.
 Achtereenvolgens kochten zij:
 - op 2-11-1693 1/6 deel (mandelig=gemeen meenschappelijk met Jannes Jans  en zijn kinderen)van Sijck Jans met  toestemming van Jan Jacob Dirks voor  150 Carolusgulden
 - op 12-3-1696 1/6 deel (mandelig met de  kopers) van Frouckien Jans (met haar man Hendrick Hendricx), dochter van wijlen Jan Jannes Stelling, echter nog bezwaard met 6 jaar huur voor de kopers ten bedrage van 4 gld. 10 stuivers per jaar voor 180 Carolusgulden
 - in 1698 gaat de aankoop van 1/6 deel (mandelig kopers) van Johannes Annes te Nijeholtpade, voogd over de kinderen van wijlen Andries Jochems, voor 175 Carolusgulden niet door op 17-3-1698
 - op 10-6-1706 1/6 deel door Stijntien Pouwels, weduwe van Wijbe Jans (mandelig mat de koopster en haar kinderen) van Sippe Jans, wonende te  Nijeholtpade, voor 195 Carolusgulden
 In het Floreencohier van 1700 wordt voor de halve plaats nr. 20 Wybe Jans als eigenaar genoemd, voor de andere helft zijn dat de erfgenamen van Jan Jannes Stellinck. Plaats 21 is geheel eigendom van Wybe Jans. Plaats 22 is eigendom van Fopje Lauswolt ( die toen al weduwe was van Baarte Meines Nijholt). Wybe Jans wordt genoemd als een gebruiker van de plaatsen 20 (half, tezamen met Cnelisjen Geerts) en de plaatsen 21 en 22(geheel). Voorwaar een grote boer.
 Vermoedelijk is Cornelisje Geerts, die gehuwd was met Jannes Jans, een schoonzuster van Wybe Jans. Toen Cornelisje Gerrits wenste te hertrouwen met Joost Tjebbes moest er boedelscheiding plaatsvinden i.v.m. het erfdeel van de kinderen. De beschrijving had plaats op 16-7-1706, de scheiding en deling op 14-12-1707.
 In het Stemcohier van 1698 wordt Wibe Jans zowel als eigenaar als als gebruiker genoemd van plaats 22.
 In het Stemcohier van 1728 worden als eigenaars van plaats 21 (dat is hetzelfde als 22 uit 1798)vermeld: Roel Alts nom. uxoris (= uit naam van zijn vrouw) voor 1/2 deel en Lourens Jans nom. lib (= uit naam van zijn kinderen) voor 1/2 deel. Als gebruiker wordt Lourens Jans genoemd.
 Vermoedelijk was de eerste vrouw (van de drie) van Lourens Jans, Jantje Wijbes, een dochter van Wijbe Jans. Dat zou kunnen verklaren waarom de hoeve van Wijbe in 1728 voor de helft in handen was van Lourens Jans en zijn kinderen.
 Ook Roelof Alts zou wel getrouwd kunnen zijn met een dochter van Wijbe Jans en Stijntje Pauls, de genoemde Aaltje.

maandag 9 februari 2015

Heine Wybes

http://www.henkbeers.nl/nijholt.htm

Heine Wybes Nijholt, geboren vóór 1708 in Nijeholtpade. Heine is overleden.
Notitie bij Heine: bij doop kinderen ook Heine Wijbes en Hein Wiebes; hij wordt in Quotisatiekohieren 1749 genoemd als Heyne Wybes, boer, wonende in Nijeholtpade; gezin 6 personen en een kind (onder 12 jr.); aanslagbedrag 52 guldens en 14 stuivers.
Stemkohier 1728 Nijeholtpade (Weststellingwerf), Stem nr. 25, aantal stemmen: 1, Zakelijk gerechtigden: Lyckle Lubberts, eigenaar voor 1/2; papist en Roelof Jans Nienhuis, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor 1/2, Heine Wybes, gebruiker.


www.nijholt-niesten.nl

Het is niet zeker dat Heine Wijbes een zoon is van Wijbe Jans en Stijntje Pauls, maar het is wel waarschijnlijk.
Heine Wybes treffen we aan in het westelijk dorpsgebied van Nijeholtpade als boer. In 1748 wordt zijn sociale positie omschreven als "gemeen boer, middelmatig in staat". Hij boerde op de plaats waarop ooit het stamslot van de familie Lijcklama à Nijeholt stond, of op de plaats daarnaast. Na 1750, toen Heine Wijbes overleden was, kochten zijn zonen Geert en Jan veel losse stukken grond, vaak samen met (mogelijke) verdere familieleden.
Hij trouwde met  Jeltje Siegers, geboren vóór 1708. Jeltje is overleden.

Kinderen van Heine en Jeltje uit dit huwelijk:

I. Foekje Heines Nijholt, geboren in Nijeholtpade.
Notitie bij Foekje: ook Fockje Heines; woonde in 1756 "op de Idzard" (Ter Idzard).
Foekje trouwde op 09-08-1744 in Oldeholtpade, Friesland met Hendrik Harms. Hendrik is geboren in Oldeholtpade, Friesland.


II. Sjoukjen Heines Nijholt.
Notitie bij Sjoukjen: ook Schoukje Heines; woonde in 1756 te Peperga.
Sjoukjen trouwde met Jan Sippes.


III. Geert Heinesz Nijholt, geboren op 01-09-1726 in Nijeholtpade. Hij is gedoopt op 26-10-1726 in Nijeholtpade. Geert is overleden.
Notitie bij Geert: ook: Gerrit; woonde in 1756 te Oldeholtpade; hij nam in 1811 de naam Geertsma aan.
Geert trouwde, 34 jaar oud, op 24-05-1761 in Oldeholtpade, Friesland met Aaltje Meines, minstens 21 jaar oud. Aaltje is geboren vóór 1740. Aaltje is overleden.


IV. Jan Heinen Nijholt, geboren op 26-10-1728 in Nijeholtpade. Hij is gedoopt op 26-10-1728 in Nijeholtpade. Jan is overleden op 30-07-1812 in Blesdijke, mairie Noordwolde, 83 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1812 te Blesdijke.
Notitie bij Jan: bij registratie familienamen 1811: Jan Heinen Nijholt te Blesdijke met 7 kinderen: Jeltje, Heine, Aaltje, Wessel, Jantje, Syger en Wybe.
Beroep:   huisman (= welgestelde boer)  
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 24-02-1765 in Nijeholtpade met Hendrikje Wessels Klaassen, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Wessel Klaassen en Aaltje Klaassen. Zij is gedoopt op 17-03-1743 in Oldetrijne. Hendrikje is overleden op 05-01-1827 in Blesdijke, Weststellingwerf, 83 jaar oud.


V. Wijbe Heines Nijholt.

zondag 8 februari 2015

Geboorte en doop Geertje Hendriks

Geertje Hendriks werd op 2 december 1729 geboren in Noordwolde. Op 4 december 1729 werd zij daar gedoopt.
Haar ouders waren Hendrick Wybes en Anetjen Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

zaterdag 7 februari 2015

Wiebe Heinen

Wijbe Heines Nijholt, geboren in 1730 in Nijeholtpade. Wijbe is overleden vóór 1767 in Nijeholtpade, Nijeberkoop, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Wijbe: hij woonde in 1756 te Nijeholtpade; op 10-2-1767 werden Jan Heinen, oom van vaders kant, en Jan Hendriks wonend te Sandhuisen, oom van moeders kant, als voogden over de kinderen benoemd; de kinderen namen in 1822 de naam Nijholt aan.
Beroep:
herbergier, boer
  
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 27-06-1751 in Nijeholtpade met de 21-jarige   Geertjen Hendriks, geboren op 02-12-1729 in Noordwolde, Weststellingwerf. Geertjen is overleden in 1794 in Steggerda, 65 jaar oud.
Kinderen van Wijbe en Geertjen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Wybes Nijholt, geboren in 1752. Hij is gedoopt op 19-11-1752 in Oldeboorn-Nes. Hendrik is overleden.
II. Jeltje Wybes Nijholt, geboren in 1757. Zij is gedoopt op 08-05-1757 in Oldeboorn-Nes. Jeltje is overleden. Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1779 in Nijeholtpade met Egbert Roelofs.
III. Heine Wijbes Nijholt, geboren in 1759 in Nijeholtpade. Hij is gedoopt op 28-10-1759 in Oldeboorn, Nes. Heine is overleden op 10-12-1838 in Oldeberkoop, 79 jaar oud. Heine trouwde, 33 jaar oud, op 24-06-1792 in Oldeberkoop met Trijntje Berends. Trijntje is overleden op 01-02-1812 in Oldeberkoop, Ooststellingwerf.
IV. Sycher Wybes Nijholt (zie 2).
V. Jan Wybes Nijholt, geboren in 1764. Hij is gedoopt op 08-02-1764 in Oldeboorn-Nes. Jan is overleden.(bron: http://www.henkbeers.nl/nijholt.htm )

De ouders van Wiebe Heinen waren Heine Wybes en Jeltje Siegers.

vrijdag 6 februari 2015

Huwelijk Wiebe Heinen en Geertje Hendriks

De ouders van Jeltje Wiebes Nijeholt waren Wiebe Heinen en Geertje Hendriks. Zij trouwden op 27 juni 1751 in Oldeholtpade.
Wiebe kwam uit Nijeholtpade en Geertje uit Zandhuizen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter
Idzard 1674-1810, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 772)donderdag 5 februari 2015

Doop Willemtje Abels

Willemtje Abels werd op 8 november 1725 gedoopt in Donkerbroek.
Haar vader heette Ebele Jans. Hij was schoenmaker.

woensdag 4 februari 2015

dinsdag 3 februari 2015

Overlijden Egbert Roelofs Stelling

Egbert Roelofs Stelling overleed op 71-jarige leeftijd op 6 oktober 1827 in Oldeberkoop.
Zijn dood werd bij de gemeente Ooststellingwerf aangegeven door Roelof Johannes Heida en Ebbe Jans de Boer.
Egbert was lid van de Grietenije Raad van Ooststellingwerf.

maandag 2 februari 2015

Overlijden Jeltje Wiebes Nijeholt

Jeltje Wiebes Nijeholt overleed op 68-jarige leeftijd op 6 augustus 1826 te Oldeberkoop.
Haar dood werd bij de gemeente Ooststellingwerf aangegeven door haar buren Ebbe Jans de Boer en Johannes Roelofs Heida.

zondag 1 februari 2015

Naamsaanneming Stelling

Op 27 december 1811 nam Egbert Roelofs, wonende te Olderberkoop, als familienaam de naam Stelling aan. Deze naam gold ook voor zijn kinderen Roelof 28 jaar, Wybe 26 jaar en Willempje 30 jaar.


zondag 11 januari 2015

Doop Jeltje Wiebes Nijeholt

Jeltje Wiebes Nijeholt werd op 28 augustus 1757 gedoopt in Oldeholtpade.
Haar ouders waren Wiebe Heinen en Geertje Hendriks.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811)

donderdag 8 januari 2015

Geboorte en doop Egbert Roelofs Stelling

Egbert Roelofs Stelling werd op 3 december 1755 geboren in Oldeberkoop. Op 7 december 1755 werd hij gedoopt in Nijeberkoop.
Zijn vader heette Roelof Egberts en zijn moeder heette Willemtje Abels.

woensdag 7 januari 2015

Huwelijk Egbert Roelofs Stelling en Jeltje Wiebes Nijeholt

De ouders van Willemtje Egberts Stelling waren Egbert Roelofs Stelling en Jeltje Wiebes Nijeholt.
Zij trouwden op 9 mei 1779 in Oldeberkoop.
Egbert kwam uit Nijeberkoop en Jeltje uit Boekelte.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770)


zaterdag 3 januari 2015

Overlijden Lambert Aebels en Lusjen Jans

Wanneer Lambert Aebels en Lusjen Jans overleden, weet ik niet zeker.
In mijn gegevens staat dat Lambert overleed op 83-jarige leeftijd op 10 april 1805 in Oldeberkoop en dat Lusjen een jaar later op 57-jarige leeftijd op 5 juli 1806 in Boekelte.