maandag 9 februari 2015

Heine Wybes

http://www.henkbeers.nl/nijholt.htm

Heine Wybes Nijholt, geboren vóór 1708 in Nijeholtpade. Heine is overleden.
Notitie bij Heine: bij doop kinderen ook Heine Wijbes en Hein Wiebes; hij wordt in Quotisatiekohieren 1749 genoemd als Heyne Wybes, boer, wonende in Nijeholtpade; gezin 6 personen en een kind (onder 12 jr.); aanslagbedrag 52 guldens en 14 stuivers.
Stemkohier 1728 Nijeholtpade (Weststellingwerf), Stem nr. 25, aantal stemmen: 1, Zakelijk gerechtigden: Lyckle Lubberts, eigenaar voor 1/2; papist en Roelof Jans Nienhuis, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor 1/2, Heine Wybes, gebruiker.


www.nijholt-niesten.nl

Het is niet zeker dat Heine Wijbes een zoon is van Wijbe Jans en Stijntje Pauls, maar het is wel waarschijnlijk.
Heine Wybes treffen we aan in het westelijk dorpsgebied van Nijeholtpade als boer. In 1748 wordt zijn sociale positie omschreven als "gemeen boer, middelmatig in staat". Hij boerde op de plaats waarop ooit het stamslot van de familie Lijcklama à Nijeholt stond, of op de plaats daarnaast. Na 1750, toen Heine Wijbes overleden was, kochten zijn zonen Geert en Jan veel losse stukken grond, vaak samen met (mogelijke) verdere familieleden.
Hij trouwde met  Jeltje Siegers, geboren vóór 1708. Jeltje is overleden.

Kinderen van Heine en Jeltje uit dit huwelijk:

I. Foekje Heines Nijholt, geboren in Nijeholtpade.
Notitie bij Foekje: ook Fockje Heines; woonde in 1756 "op de Idzard" (Ter Idzard).
Foekje trouwde op 09-08-1744 in Oldeholtpade, Friesland met Hendrik Harms. Hendrik is geboren in Oldeholtpade, Friesland.


II. Sjoukjen Heines Nijholt.
Notitie bij Sjoukjen: ook Schoukje Heines; woonde in 1756 te Peperga.
Sjoukjen trouwde met Jan Sippes.


III. Geert Heinesz Nijholt, geboren op 01-09-1726 in Nijeholtpade. Hij is gedoopt op 26-10-1726 in Nijeholtpade. Geert is overleden.
Notitie bij Geert: ook: Gerrit; woonde in 1756 te Oldeholtpade; hij nam in 1811 de naam Geertsma aan.
Geert trouwde, 34 jaar oud, op 24-05-1761 in Oldeholtpade, Friesland met Aaltje Meines, minstens 21 jaar oud. Aaltje is geboren vóór 1740. Aaltje is overleden.


IV. Jan Heinen Nijholt, geboren op 26-10-1728 in Nijeholtpade. Hij is gedoopt op 26-10-1728 in Nijeholtpade. Jan is overleden op 30-07-1812 in Blesdijke, mairie Noordwolde, 83 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1812 te Blesdijke.
Notitie bij Jan: bij registratie familienamen 1811: Jan Heinen Nijholt te Blesdijke met 7 kinderen: Jeltje, Heine, Aaltje, Wessel, Jantje, Syger en Wybe.
Beroep:   huisman (= welgestelde boer)  
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 24-02-1765 in Nijeholtpade met Hendrikje Wessels Klaassen, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Wessel Klaassen en Aaltje Klaassen. Zij is gedoopt op 17-03-1743 in Oldetrijne. Hendrikje is overleden op 05-01-1827 in Blesdijke, Weststellingwerf, 83 jaar oud.


V. Wijbe Heines Nijholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten