zaterdag 30 november 2013

Huwelijk IJntze Dirks en Roelofje Hendriks

De ouders van Dirk IJntses de Vries, IJntze Dirks en Roelofje Hendriks Adema, trouwden op 15 april 1753 in Drachten. Ze kwamen allebei uit Noorder Drachten.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


vrijdag 29 november 2013

Naamsaanneming Dirk IJntses de Vries

In 1812 verklaarde Dirk IJntses de Vries voor de gemeente Wolvega dat hij zijn achternaam De Fries hield. (Toen met een F)
Die familienaam gold ook voor zijn kinderen: IJnze 25 jaar woonde in Haskerdijken, Roel 22 jaar woonde in Steggerda, Jan 19 jaar woonde in Wolvega en Thijs 14 jaar woonde ook in Wolvega.


donderdag 28 november 2013

Overlijden Dirk IJntzes de Vries

Dirk IJntzes de Vries overleed op 83-jarige leeftijd op 31 maart 1837 in Blesdijke.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buren Jacob Gaukes Zwarteveen en Wybe Alberts Lentstra.
Dirk werd in Drachten geboren. Zijn vader heette IJntze Dirks en zijn moeder heette Roelofje Hendriks (Adema).


woensdag 27 november 2013

Overlijden Hiltien Roelofs Bonte

Hiltien Roelofs Bonte overleed op 70-jarige leeftijd op 8 april 1825 in Wolvega.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Sander Jans Bruinenwoud en Jan Idzes van der Wal.
Volgens deze akte werd Hiltien in Ter Idzard geboren en waren haar ouders Roelof Jans en Trijntje Pieters.


dinsdag 26 november 2013

Huwelijk Dirk IJntzes de Vries en Hiltien Roelofs Bonte

De ouders van Roelof Dirksz de Vries waren Dirk IJntzes de Vries en Hiltien Roelofs Bonte.
Zij trouwden op 16 oktober 1785 in Peperga.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Peperga Blesdijke 1675-1811, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 774
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

maandag 25 november 2013

Overlijden Lammigje Jans de Nood

Lammigje Jans de Nood overleed op 62-jarige leeftijd op 24 april 1847 in Vinkega.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Thijs Hendrik Boelen en Cornelis van Ham.


zondag 24 november 2013

Overlijden Roelof Dirksz de Vries

Roelof Dirksz de Vries overleed op 50-jarige leeftijd op 13 juni 1840 in Vinkega.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf door zijn buren Thijs Hendriks Boelen en Harmen Elias Schipper aangegeven.


zaterdag 23 november 2013

Geboorte en doop Lammigjen Jans de Nood

Lammigjen Jans de Nood werd geboren op 5 juni 1784 in Oldemarkt en ze werd daar op 6 juni 1784 gedoopt.
Haar ouders waren Jan Pieters ten Noort en Hilligje Jans Staphorst van de Haare.


vrijdag 22 november 2013

Geboorte en doop Roelof Dirksz de Vries

Roelof Dirksz de Vries werd op 11 augustus 1789 in een schip aan de Lende te Peperga geboren en hij werd in Peperga/Blesdijke gedoopt op 16 augustus 1789.
Roelof was een zoon van Durk Yntses (de Vries) en Hiltje Roelofs (Bonte).

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Peperga en Blesdijke, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 774
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


Gedenkteken Peter Stuyvesant te Peperga

donderdag 21 november 2013

Huwelijk Roelof Dirksz de Vries en Lammigje Jans de Nood

De ouders van Hendrik Roelofs de Vries, Roelof Dirksz de Vries en Lammigje Jans de Nood, trouwden op 31 juli 1808 in Vinkega.
Roelof Dirksz kwam uit Nijeholtpa en woonde in Noordwolde en Lammigje Jans kwam uit Paasloo.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Steggerda Vinkega 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 776
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


woensdag 20 november 2013

Overlijden Gebbigje Lieuwes de Boer

Gebbigje Lieuwes de Boer overleed op 79-jarige leeftijd op 22 januari 1900 in Oldeholtpa.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Johannes Hogeling en Barteld Kleistra.


vrijdag 15 november 2013

Overlijden Hendrik Roelofs de Vries

Hendrik Roelofs de Vries overleed op 52-jarige leeftijd op 29 juni 1872 in Nijeholtpa.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buren Roelof Dirks Smit en Dirk Jans Jonker.


donderdag 14 november 2013

woensdag 13 november 2013

maandag 11 november 2013

Huwelijk Fedde Jacob en Tintje Piers

Fedde Jacobs en Tintje Piers, de ouders van Japikjen Feddes, trouwden op 22 november 1722 in Oosterzee.
Fedde was weduwnaar.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811
Inventarisnr.: DTB 495
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

zondag 10 november 2013

Doop Japikje Feddes

Japikje Feddes werd op 5 april 1739 gedoopt in Oosterzee. Ze was een dochter van Fedde Jacobs en Tintje Piers.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterzee en Echten, doop 1716-1811
Inventarisnr. : DTB 495
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

zaterdag 9 november 2013

Huwelijk Pytter Alberts en Japikje Feddes

De ouders van Fintje Pieters Mooij, Pytter Alberts en Japikje Feddes trouwden op 9 mei 1762 in Oosterzee.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811
Inventarisnr.: DTB 495
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

vrijdag 8 november 2013

Overlijden Fintje Pieters Mooij

Fintje Pieters Mooij overleed op 63-jarige leeftijd op 14 mei 1832 in Oosterzee.
Fintje woonde in Echten en was getrouwd met Floris Jans Poorte (2de echtgenoot).
Haar dood werd bij de gemeente Lemsterland aangegeven door Arend Jacobs Kluitenberg en Jacob Klazes Loek.


donderdag 7 november 2013

Geboorte en doop Fintje Pieters Mooij

Fintje Pieters Mooij werd geboren op 19 januari 1769 in Oosterzee en ze werd op 11 februari 1769 in Oosterzee gedoopt.
Haar vader was Pytter Alberts en haar moeder was Japikjen Feddes.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterzee en Echten, doop 1716-1811
Inventarisnr. : DTB 495
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


woensdag 6 november 2013

Huwelijk Jan Eelkes (Hielkes) Woudstra en Fintje Pieters Mooij

De ouders van Bontje Jans Woudstra, Jan Eelkes (Hielkes) Woudstra en Fintje Pieters Mooij, trouwden op 20 juni 1790 in Schoterland. Jan was afkostig uit Rotsterhaule en Fintje was afkomstig uit Oosterzee.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel
Rotsterhaule 1744-1811
Inventarisnr.: DTB 603
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

dinsdag 5 november 2013

Huwelijk Rinze Alles de Ruiter en Trijntje Michiels

De ouders van Fintje Rinses de Ruiter waren Rinze Alles de Ruiter en Trijntje Michiels, allebei uit Noorderdrachten. Zij trouwden op 3 september 1758 in Drachten.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


Grote Kerk Drachten

maandag 4 november 2013

Doop Thijssien Andries

De moeder van Geertje Jans Lock was Thijssien Andries, getrouwd met Jan Jansen Lock.
Thijssien werd geboren Op 't Veen (Wanneperveen) en ze werd op 7 januari 1642 gedoopt in Vollenhove. Haar ouders waren Andries Alberts en Jantien Eijse.


zondag 3 november 2013

zaterdag 2 november 2013

vrijdag 1 november 2013

Huwelijk Roelof Wolters Doggenaer en Anna Theunis

De ouders van Willemtje Roelofs Doggenaer waren Roelof Wolters Doggenaer en Anna (Annigie) Theunis. Zij trouwden op 17 april 1642 in Vollenhove.
Roelof Wolters was een zoon van Wolter Doggenaer en Anna Theunis was een dochter van Theunis Goossens.