vrijdag 31 mei 2013

donderdag 30 mei 2013

Overlijden Johanna Gerrits de Vries

Johanna Gerrits de Vries overleed op 82-jarige leeftijd op 12 juni 1896 in Oldeholtpade.
Roelof Lieuwes de Boer, 72 jaar, arbeider, wonende te Oldeholtpade en Karst Baukes Jellema, 70 jaar, veehouder, ook wonende te Oldeholtpa, gaven Johanna's dood aan bij de gemeente Weststellingwerf.

woensdag 29 mei 2013

Overlijden Pieter Roelofs Hofstee

Pieter Roelofs Hofstee overleed op 78-jarige leeftijd op 17 januari 1882 te Oldeholtpade.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Andries Klazes Snijder, 34 jaar en van beroep veehouder en Roelof Gerrits Jonker, 54 jaar en van beroep turfmaker.

dinsdag 28 mei 2013

Geboorte Johanna Gerrits de Vries

Johanna Gerrits de Vries werd geboren op 12 april 1814 te Oldeholtpade. Ze was een dochter van Gerrit Sipkes de Vries en Anna Annes Heeroma.
Haar geboorte werd bij de gemeente van Wolvega, canton Oldeberkoop, departement Vriesland, aangegeven door haar vader. Als getuigen waren aanwezig: Anne Klazes Heeroma (vader van Anna), 64 jaar en winkelier te Wolvega en Jan Rimkema, oud 40 jaar en bode bij de schout van de gemeente van Wolvega.

maandag 27 mei 2013

Geboorte en doop Pieter Roelofs Hofstee

Pieter Roelofs Hofstee werd op 5 maart 1803 in Makkinga geboren en hij werd daar op 3 april 1803 gedoopt.
Zijn vader heette Roelof Sjoerds en zijn moeder heette Popkje Pieters.

zondag 26 mei 2013

Huwelijk Pieter Roelofs Hofstee en Johanna Gerrits de Vries

De ouders van Popkje Pieters Hofstee waren Pieter Roelofs Hofstee en Johanna Gerrits de Vries.
Zij trouwden op 29 april 1835 te Wolvega. Pieter was 32 jaar en Johanna 21 jaar.
Pieter overlegde het vereiste certificaat van voldoening aan de Wet op de Militie en een toestemming van de Kapitein Kommandant van het Eerste Bataillon der Tweede Afdeling Vriesche Schutterij.
De ouders en grootouders van Pieter waren overleden en ook de vader van Johanna leefde niet meer. Haar moeder, Anna Annes Heeroma was bij het huwelijk aanwezig.

zaterdag 25 mei 2013

Doop Renst Alles

De moeder van Taltje Aebels, Renst Alles, werd gedoopt op 7 maart 1688 in Oosterwolde.
Haar vader was Alle Jannis en haar moeder was Jeltje Meijnderts.

vrijdag 24 mei 2013

Doop Abele Lamberts

De vader van Taltje Abels, Abele Lamberts, werd op 17 april 1670 gedoopt in Donkerbroek.
Zijn vader was Lambert Hendricks en zijn moeder was Hiltje Foppes. Zij woonden in de Haule.

donderdag 23 mei 2013

Huwelijk Mentse Hendriks en Jantje Jans

De ouders van Hendrik Mentses Scheper, Mentse Hendriks en Jantje Jans, trouwden op 11 april 1734 in Oldeholtpade. Mentse kwam uit Noordwolde en Jantje kwam uit Oldeholtpade.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

woensdag 22 mei 2013

Overlijden Hendrik Mintjes Scheper

Hendrik Mintjes Scheper overleed op 76-jarige leeftijd op 19 maart 1812 te Steggerda. Hij was weduwnaar.
Zijn dood werd door zijn buren, Jan Jacobs Schaders? (Schens?) en Hendrik Alberts Oostra,  bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.

maandag 20 mei 2013

Doop Taltje Aebels

Taltje Aebels werd op 24 oktober 1728 gedoopt in Oosterwolde.
Haar vader heette Aebele Lammerts (Huijsman) en haar moeder heette Renst Alles. Ze woonden in Fochteloo.

zaterdag 18 mei 2013

Doop Hendrik Menses

Hendrik Menses werd gedoopt op 12 juni 1735 in Steggerda.
Zijn vader was Mense Hendriks en zijn moeder was Jantje Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Steggerda en Vinkega, doop 1727-1811
Inventarisnr. : DTB 776
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

vrijdag 17 mei 2013

Huwelijk Hendrik Mintses (Scheper) en Tjaltje Aebels

De vader en moeder van Jantjen Hendriks Scheper, Hendrik Mintses en Tjaltje Aebels, trouwden op 27 april 1760 in Noordwolde.
Hendrik kwam uit Blesdijke en Tjaltje was afkomstig van Rijsberkamp.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

donderdag 16 mei 2013

Huwelijk Jan Willems en Antje Aukes

De ouders van Auke Jans Nijholt, Jan Willems en Antje Aukes, trouwden op 18 mei 1749 in Wolvega.
Jan Willems kwam uit Oldeholtpade en Antje Aukes kwam uit Wolvega.

zondag 12 mei 2013

Overlijden Jantjen Hendriks Scheeper

Jantjen Hendriks Scheeper overleed op 63-jarige leeftijd op 16 augustus 1827 in Oldeholtpade.
Haar dood werd door haar buren, Antoon Jans Snel en Jan Johannes? Bergho(e)f, bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.

vrijdag 10 mei 2013

Overlijden Auke Jans

Auke Jans overleed op 45-jarige leeftijd op 17 september 1808 te Oldeholtpade.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Ooststellingwerf, register van overledenen Aengwirden, Schoterland en
Oost- en Weststellingwerf 1806-1810
Inventarisnr.: DTB 546
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

donderdag 9 mei 2013

Geboorte en doop Jantje Hendriks (Scheper)

Jantje Hendriks (Scheper) , dochter van Hendrik Menses en Jeltien Abels, werd geboren op 17 december 1763 in Rijsberkamp en werd een dag later op 18 december 1763 gedoopt in Noordwolde/Boijl.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)woensdag 8 mei 2013

Geboorte en doop Auke Jans

Auke Jans werd op 11 mei 1761 geboren in Ter Idzard en hij werd daar op 17 mei 1761 gedoopt.
Zijn ouders waren Jan Willems en Antje Auckes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)http://www.ter-idzard.nl/?page=457&m=446

dinsdag 7 mei 2013

Huwelijk Auke Jans (Nijholt) en Jantje Hendriks (Scheper)

De vader en moeder van Rinske Aukes Nijholt, Auke Jans en Jantje Hendriks, trouwden op 12 mei 1793 in Oldeholtpade.
Auke Jans kwam uit Oldeholtpade en Jantje Hendriks kwam uit Steggerda.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter
Idzard 1674-1810, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 772
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

maandag 6 mei 2013

Huwelijk Abel Roelofs en Geesje Hendriks

De ouders van Aaltje Abels Kortstra, Abel Roelofs en Geesje Hendriks, trouwden op 17 april 1768 in Oldeholtpade. Abel Roelofs kwam uit Nijeholtpade.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter
Idzard 1674-1810, hiaten
Inventarisnr.: DTB 772
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

zondag 5 mei 2013

Doop Hendrik Peeters

Hendrik Peeters (Pieters) werd gedoopt op 25 december 1742 in Wolvega. Hij was rond kersttijd geboren in Sonnega.
Zijn vader heette Pieter Pietersz en zijn moeder heette Vrouckjen Hendriks.

vrijdag 3 mei 2013

Overlijden Auke Hendriks Snijder

Auke Hendriks Snijder overleed op 84-jarige leeftijd op 5 augustus 1855 in Oldeberkoop.
Zijn overlijden werd bij de gemeente Ooststellingwerf aangegeven door Harmen Alberts Maat en Evert Jans Bosscha, bekenden van de overledene.

donderdag 2 mei 2013

Overlijden Aaltje Abels Kortstra

Aaltje Abels Kortstra overleed op 77-jarige leeftijd op 9 februari 1854 te Oldeberkoop.
Haar dood werd door Harmen Alberts Maat, tapper, en Samme Wiebes de Vries, landbouwer, beide bekenden van de overledene, aangegeven bij de gemeente Ooststellingwerf.


woensdag 1 mei 2013

Naamsaanneming Snijder

Op 27 december 1811 verklaarde Auke Hendriks wonende te Oldeberkoop dat hij de familienaam Snijder aanneemt.