donderdag 28 februari 2013

Geboorte Antje Westerveld

Antje Westerveld, de moeder van mijn overgrootmoeder Tjitske Westerveld, werd geboren op 7 november 1847 in Noordwolde. Haar vader, Gerrit Westerveld, was toen 37 jaar en van beroep was hij arbeider. De moeder van Antje was Tjitske Herman.

woensdag 27 februari 2013

Huwelijk Joseph Harmens en Arendje Arends Lettauw

De ouders van Johanna Elisabet Josephs Meijers, Joseph Harmens en Arendje Arends Lettauw, trouwden op 21 november 1756 in Zuidveen. 
Joseph Harmens kwam uit Staphorst en Arendje Arends kwam uit Zuidveen.

dinsdag 26 februari 2013

Huwelijk Cornelis Pyters en Geertie Sipkes

De ouders van Aaltie Cornelis, Cornelis Pyters en Geertie Sipkes, trouwden op 22 juli 1677 in Harlingen. Ze waren beide afkomstig uit Harlingen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708
Inventarisnr.: DTB 332)


Harlingen vanuit de Zuiderzee

maandag 25 februari 2013

Huwelijk Johannes Willems en Antje Pyters

De ouders van Pitter Johannes, Johannes Willems en Antje Pyters, trouwden op 4 juni 1676 in Harlingen. Johannes kwam uit Bolsward en Antje uit Harlingen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708
Inventarisnr.: DTB 332)


Bolsward rond 1650

zondag 24 februari 2013

Doop Aeltie Cornelis

Aeltie Cornelis werd gedoopt op 8 augustus 1686 in Harlingen. Ze was een dochter van Cornelis Piters en Geertie Sipkes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1675-1699
Inventarisnr. : DTB 324)

zaterdag 23 februari 2013

Doop Pyter Johannes

Pyter Johannes werd gedoopt op 5 januari 1690 in Harlingen. Zijn vader was Johannis Willems en zijn moeder Antie Pitters.

( Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1675-1699
Inventarisnr. : DTB 324)

vrijdag 22 februari 2013

Huwelijk Pyter Johannes en Aaltie Cornelis

De ouders van Geertje Pieters, Pyter Johannes en Aaltie Cornelis, trouwden op 14 mei 1719 in Harlingen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1709-1739
Inventarisnr.: DTB 333)


(Uit: Schoemaker Atlas)

donderdag 21 februari 2013

Doop Geertje Pieters

Geertje Pieters werd gedoopt op 3 februari 1722 in Harlingen. Ze was een dochter van Pyter Johannes van Campen en Aaltje Corneles .

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1699-1724
Inventarisnr. : DTB 325)

woensdag 20 februari 2013

Doop Frans Alberts

Frans Alberts werd gedoopt op 3 juni 1717 in Harlingen. Zijn vader was Albert Fransen en zijn moeder Trijntie Alberts.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1699-1724
Inventarisnr. : DTB 325)

Grote Kerk Harlingen

dinsdag 19 februari 2013

Huwelijk Frans Alberts en Geertje Pieters

De vader en moeder van Albert Fransen van der Veen, Frans Alberts en Geertje Pieters, trouwden op 3 januari 1745 in Harlingen. Frans Alberts was hiervoor getrouwd met Teuke Dirks.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1739-1772
Inventarisnr.: DTB 334)

maandag 18 februari 2013

Overlijden Albert Fransen van der Veen

Albert Fransen van der Veen overleed op 28 april 1834 op bijna 80-jarige leeftijd in Noordwolde.
Hij was na het overlijden van Johanna Elisabet Josephs in 1810 getrouwd met Grietje Hermans.
In de overlijdensakte staat dat hij de zoon was van Frans en Anna, achternamen onbekend.
Ik denk dat Anna zijn eerste vrouw was en dat zijn ouders Frans Alberts en Geertje Pieters waren. Dochter Geertje is waarschijnlijk naar Geertje Pieters vernoemd.
zondag 17 februari 2013

Naamsaanneming Albert Fransen van der Veen

In 1811 nam Albert Fransen de achternaam Van der Veen aan. Hij woonde toen in Noordwolde. Op de akte staan ook zijn twee zonen Frans (24 jaar) en Joseph (21 jaar).zaterdag 16 februari 2013

Doop Anna Elisabeth Josephs

(Joh)anna Elisabet Josephs werd gedoopt op 3 oktober 1760 in Zuidveen. Ze was een dochter van Joseph Harms en Arentien Arens van Zuidveen.
vrijdag 15 februari 2013

Doop Albert Fransen

Albert Fransen werd gedoopt op 7 mei 1754 in de Grote Kerk in Harlingen. Zijn vader was Frans Alberts en zijn moeder Geertje Pieters.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1739-1756
Inventarisnr. : DTB 327)

donderdag 14 februari 2013

woensdag 13 februari 2013

Huwelijk Gerrit Lammers en Grietie Jans

De vader en moeder van Lammert Geerts , Gerrit Lammers en Grietie Jans, trouwden op 27 februari 1698 in Joure. Gerrit en Grietie kwamen allebei uit Joure.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744
Inventarisnr.: DTB 360)

dinsdag 12 februari 2013

Lammert Geerts

Lammert Geerts werd (waarschijnlijk) geboren op 25 november 1708 in Joure.
Zijn vader was Gerrit Lammerts en zijn moeder Grietie Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Joure, Westermeer en Snikzwaag, doop 1643-1743
Inventarisnr. : DTB 358)

maandag 11 februari 2013

Huwelijk Lammert Geerts en Fokje Jans

De ouders van Geert Lambers Lambert (Lammert) Geerts (Gerrits) en Fokje Jans, trouwden op 2 augustus 1735.
Lambert kwam uit Nieuw Brongerga en Fokje uit Langezwaag.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811
Inventarisnr.: DTB 564)


Nieuw Brongerga (De Knipe)

zondag 10 februari 2013

Geert Lammers

Geert Lammers werd op 12 mei 1736 in Oudeschoot geboren.
Zijn vader en moeder waren: Lammert Geerts en Fokkien Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607)

zaterdag 9 februari 2013

Huwelijk Geert Lammerts en Akke Hylkes

De ouders van Janke Geerts Riesenbrij , Geert Lammerts en Akke Hylkes, trouwden op 16 augustus 1761 in Gorredijk. Geert was afkomstig uit Compagnie en Akke uit Gorredijk.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
Nieuwehorne 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 601)

vrijdag 8 februari 2013

Huwelijk Jannes Jans Bakker en Jantje Klazen

De ouders van Klaas Jans Bakker , Jannes Jans Bakker en Jantje Klazen, trouwden op 9 augustus 1761 te Noordwolde, waar ze allebei vandaan kwamen.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770)

donderdag 7 februari 2013

Overlijden Klaas Jannes Bakker

Na het overlijden van Janke Geerts trouwde Klaas Jannes Bakker met Trijntje Klazes Sibben (18-04-1821). Toen Klaas Jans op 30 maart 1856 op 83-jarige leeftijd overleed te Noordwolde was Trijntje al overleden.

maandag 4 februari 2013

Naamsaanneming Bakker

Op 31 maart 1812 neemt Klaas Jans de naam Bakker als familienaam aan.
Deze naam geldt ook voor zijn kinderen Jannes oud 11 jaar, Akke oud 5 jaar en Jantjen oud 2 jaar.


zondag 3 februari 2013

Janke Geerts Riesenbrij

Janke Geerts Riesenbrij werd op 15 januari 1778 geboren in Compagnie Jubbega en op 22 februari 1778 werd ze daar gedoopt.
Haar vader was Geert Lambers en haar moeder was Akke Hielkes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811)


zaterdag 2 februari 2013

Klaas Jans Bakker

Klaas Jans Bakker werd geboren op 7 oktober 1773 in Noordwolde en op 24 oktober 1773 werd hij daar gedoopt.
Hij was een zoon van Jannis Jans en Jantien Claesen uit Rijsberkamp.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)
Rijsberkampen

vrijdag 1 februari 2013