zondag 3 februari 2013

Janke Geerts Riesenbrij

Janke Geerts Riesenbrij werd op 15 januari 1778 geboren in Compagnie Jubbega en op 22 februari 1778 werd ze daar gedoopt.
Haar vader was Geert Lambers en haar moeder was Akke Hielkes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten