zaterdag 20 december 2014

Geboorte en doop Lusjen Jans

Lusjen Jans werd op 10 november 1748 in Noordwolde geboren en ze werd daar op 1 december 1748 gedoopt.
Haar vader heette Jan Harmens en haar moeder heette Geertje Wybes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

woensdag 17 december 2014

Doop Lambert Aebels

Lambert Aebels werd gedoopt op 25 maart 1722 in Fochteloo.
Zijn ouders waren Aebele Lamberts en Renst Alles. Zij woonden op de Knolle.
Aebele en Renst kregen later ook nog een dochter Taltje. Zij komt voor in de stamboom van mijn vader.
Aebele Lamberts en Renst Alles zijn gemeenschappelijke voorouders van mijn vader en moeder.


 

dinsdag 16 december 2014

Huwelijk Lambert Aebels en Lusjen Jans

Lambert Aebels en Lusjen Jans, de ouders van Jan Lambert de Vent, trouwden op 8 juni 1772 in Boijl. Ze kwamen beide uit Boekelte.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770)

kerk en klokkenstoel Boijl

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Boijl)

maandag 15 december 2014

Overlijden Willemtje Egberts Stelling

Willemtje Egberts Stelling overleed op 51-jarige leeftijd op 22 februari 1832 in Oldeberkoop.
Haar dood werd bij de gemeente Ooststellingwerf aangegeven door haar buren Roelof Johannes Heijda en Jan Klasen Truiten.

zondag 14 december 2014

Overlijden Jan Lamberts de Vent

Jan Lamberts de Vent overleed op 43-jarige leeftijd op 25 januari 1830 in Rottum.
Zijn overlijden werd bij de gemeente Schoterland aangegeven door zijn buren Uilke Siebes de Jong en Siebe Sipkes Bosma.
Jan Lamberts was boerenknecht en woonde in Rottum terwijl zijn vrouw Willemtje Egberts Stelling in Nijeberkoop woonde.

zaterdag 13 december 2014

Geboorte en doop Willemtje Egberts Stelling

Willemtje Egberts Stelling werd op 3 maart 1780 in Oldeberkoop geboren en ze werd daar op 5 maart 1780 gedoopt.
Haar vader was Egbert Roelofs Stelling en haar moeder was Jeltje Wiebes Nijeholt.

vrijdag 12 december 2014

Geboorte en doop Jan Lamberts de Vent

Jan Lamberts de Vent werd geboren op 26 maart 1786 in Boekelte en hij werd gedoopt op 17 april in Boijl.
Zijn ouders waren Lambert Aebels en Lusjen Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

(http://www.stellingwerven.dds.nl/dorpen/Boekelte/boekelte.htm)

donderdag 11 december 2014

Huwelijk Jan Lamberts de Vent en Willemtje Egberts Stelling

De ouders van Geertje Jans de Vent waren Jan Lamberts de Vent en Willemtje Egberts Stelling.
Zij trouwden op 15 mei 1808 in Oldeberkoop.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810
Inventarisnr.: DTB 550)

woensdag 10 december 2014

Rebbe Jorrits

Rebbe Jorrits is de vader van Rynck Rebbes.
Hij werd rond 1535 geboren en overleed voor 1604.
Zijn ouders waren Jorrit Douwes en Foeck Rebbes.
Hij trouwde met Jell Feytesdr.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

dinsdag 9 december 2014

Rynck Rebbes

Rynck Rebbes was de vader van Bey Rienks. Hij werd rond 1560 geboren en leefde in Lippenhuizen.
Zijn ouders waren Rebbe Jorrits en Jell Feytesdr.
Hij trouwde voor 1600 met Hans Hendriksdr.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

maandag 8 december 2014

Bey Rienks

Bey Rienks was de moeder van Fedt Sytses. Bey trouwde rond 1600 met Sytse Lieuwes.
Bey was een dochter van Rynck Rebbes en Hans Hendriksdr. Ze werd ± 1580 geboren te Lippenhuizen.

(bron: http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

vrijdag 5 december 2014

Sytse Lieuwes

Sytse Lieuwes was de vader van Fedt Sytses.

Hij trouwde rond 1600 met Bey Rienks.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

Sytse Lieuwes, boer in Hemrik en Lippenhuizen stem 22, geboren v 1580, overleden v 1640, ze kopen in 1624 een achtste deel van hun boerderij van Doeye Rienks voor 450 Philipsgulden en in 1626 nog 5/8 part van Rebbe Riencx en Wybe Riencks voor 2425 Philipsgulden
In 1640 is stem 22 in Lippenhuizen eigendom van de erven van wijlen Sytse Lieuwes en in gebruik bij Lieuwe Sytses. In 1698 zijn Lieuwe Jelkes, Sytse Sickes namens zijn vrouw en Wytske Saeckes eigenaar.
Gehuwd v 1600 met Bey (Beits) Rienks, geboren ca 1580 te Lippenhuizen, overleden na 1659.
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Sytses, geboren v 1600 (zie 2 op blz. 1).
2. Fedt Sytses, geboren c 1615 te Hemrik. Gehuwd 1649 met Ate Wybes, geboren 1607 te Lippenhuizen, overleden 1675.
3. Pieter Sytses, geboren v 1640.
4. Rynck Sytses, geboren v 1640.
5. Wybe Sytses, geboren ?v 1640, in Opsterland wordt oa op 10 jan 1648 een Wybe Sytses als bijzitter genoemd in een acte van Rebbe Folckerts.
Verwachting is dat dit een zoon is van Sijtse van Siert Bennes uit Lippenhuizen.
6. Syurdt Sytses, geboren v 1640.
7. Hans Sytses, geboren v 1640. Gehuwd met Sacke Feddes

donderdag 4 december 2014

Wicke Siurdts

De vader van Wybe Wickes was Wicke Siurdts.  Deze was getrouwd met Foeck Wybesdr.

(bron http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Ze woonden op saete nr. 26 in Terwispel. Deze boerderij was bij het overlijden van Foeck geheel in haar bezit. Waarschijnlijk is dit een boerderij geweest die ook reeds in het bezit was van de ouders van Wlcke of Foeck.
De boerderij wordt door zoon Siurdt van de overige erfgenamen gekocht.  De ligging van deze boerderij kon worden nagegaan. De boerderijen lagen vroeger vrij ver van de doorgaande weg op de erbij behorende percelen grond. Ten zuiden van en parallel aan de weg door het huidige Terwispel loopt een korte zandweg. Dit weggetje loopt dood op een slecht ge√ęgaliseerd perceel weiland. Op dit perceel heeft vroeger saete nr. 26 gestaan.

woensdag 3 december 2014

Wybe Wickes

De vader van Aete Wybes was Wybe Wickes. Hij trouwde voor 1609 met Wyts Sybes.
Wybe werd rond 1575 waarschijnlijk geboren in Terwispel. Zijn ouders waren Wicke Siurdts en Foeck Wybesdr.
Rond 1634 overleed hij te Lippenhuizen.

(bron http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Het echtpaar woonde in 1609 in Lippenhuizen, nr.17 . De hele saete is dan in hun bezit. In 1609 wordt door Wybe de halve saete verkocht aan de buurman Mintse Eckis.  De locatie waar deze boerderij heeft gestaan is ook uitgezocht. Evenals in Terwispel lagen ook de boerderijen in Lippenhuizen op enige afstand van de doorgaande weg, dus met zowel landerijen voor als achter de boerderij. In Lippenhuizen kan men vanaf de Heerewech in zuidelijke richting een zandweg inslaan, die vlak voor een boerderij over korte afstand in westelijke richting afbuigt. De ligging van saete nr.17 komt exact overeen met die van deze nu ter plaatse staande boerderij, die echter van recentere datum is.
De bezittingen van het echtpaar: een saete (nr.17) zich uitstrekkend van de Veenscheiding tot aan het Koningsdiep (ca. 4,5 km), ongeveer 40 meter breed. Verder bezaten ze hooilanden in de Bregwarren, gelegen aan het verlengde van de Wijde Wispel. (De Wijde Wispel is in de 60-er jaren van de twintigste eeuw gedempt).
Op de boerderij in Terwispel boert de broer van Wybe: Siurdt.

maandag 1 december 2014

Aete Wybes (1607)

De vader van Wybe Aetes was weer een Aete Wybes, geboren rond 1607 in Lippenhuizen.
Zijn ouders waren Wybe Wickes en Wyts Sybes.
Hij trouwde rond 1649 met Fedt Sytses.

(bron: http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Aete Wybes is aanvankelijk boer op de ouderlijke boerderij samen met zwager Harmen Jans, de echtgenoot van zuster Foock Wybes. Het is onbekend of Aete toen reeds gehuwd was. De boerderij wordt in 1641 verkocht.
De boerderij die het echtpaar betrok in de Hemrik is zeer waarschijnlijk de ouderlijke boerderij van echtgenote Fedt. De boerderij werd betrokken na het overlijden van de zwager van Fedt, die met haar zuster tevoren op deze plaats had gewoond. De boerderij (nr.11) maakt onderdeel uit van de westelijke rij boerderijen in Hemrik, gelegen tussen de huidige Buitewei (Hooywech) en Binnewei (Lyckwei) in de buurt van Hemrikerpaed.
Het echtpaar bezat hooilanden in de Corterijp. In 1656 werden hooilanden in de Bregwarren verkocht.
Broer Sybe Wybes verkoopt, na zelf eerst de ouderlijke boerderij in Lippenhuizen te hebben gekocht, deze door aan ene Teijens.
Een andere broer, Joucke Wybes, wordt naast boer ook herbergier te Lippenhuizen.