woensdag 3 december 2014

Wybe Wickes

De vader van Aete Wybes was Wybe Wickes. Hij trouwde voor 1609 met Wyts Sybes.
Wybe werd rond 1575 waarschijnlijk geboren in Terwispel. Zijn ouders waren Wicke Siurdts en Foeck Wybesdr.
Rond 1634 overleed hij te Lippenhuizen.

(bron http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Het echtpaar woonde in 1609 in Lippenhuizen, nr.17 . De hele saete is dan in hun bezit. In 1609 wordt door Wybe de halve saete verkocht aan de buurman Mintse Eckis.  De locatie waar deze boerderij heeft gestaan is ook uitgezocht. Evenals in Terwispel lagen ook de boerderijen in Lippenhuizen op enige afstand van de doorgaande weg, dus met zowel landerijen voor als achter de boerderij. In Lippenhuizen kan men vanaf de Heerewech in zuidelijke richting een zandweg inslaan, die vlak voor een boerderij over korte afstand in westelijke richting afbuigt. De ligging van saete nr.17 komt exact overeen met die van deze nu ter plaatse staande boerderij, die echter van recentere datum is.
De bezittingen van het echtpaar: een saete (nr.17) zich uitstrekkend van de Veenscheiding tot aan het Koningsdiep (ca. 4,5 km), ongeveer 40 meter breed. Verder bezaten ze hooilanden in de Bregwarren, gelegen aan het verlengde van de Wijde Wispel. (De Wijde Wispel is in de 60-er jaren van de twintigste eeuw gedempt).
Op de boerderij in Terwispel boert de broer van Wybe: Siurdt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten