maandag 1 december 2014

Aete Wybes (1607)

De vader van Wybe Aetes was weer een Aete Wybes, geboren rond 1607 in Lippenhuizen.
Zijn ouders waren Wybe Wickes en Wyts Sybes.
Hij trouwde rond 1649 met Fedt Sytses.

(bron: http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Aete Wybes is aanvankelijk boer op de ouderlijke boerderij samen met zwager Harmen Jans, de echtgenoot van zuster Foock Wybes. Het is onbekend of Aete toen reeds gehuwd was. De boerderij wordt in 1641 verkocht.
De boerderij die het echtpaar betrok in de Hemrik is zeer waarschijnlijk de ouderlijke boerderij van echtgenote Fedt. De boerderij werd betrokken na het overlijden van de zwager van Fedt, die met haar zuster tevoren op deze plaats had gewoond. De boerderij (nr.11) maakt onderdeel uit van de westelijke rij boerderijen in Hemrik, gelegen tussen de huidige Buitewei (Hooywech) en Binnewei (Lyckwei) in de buurt van Hemrikerpaed.
Het echtpaar bezat hooilanden in de Corterijp. In 1656 werden hooilanden in de Bregwarren verkocht.
Broer Sybe Wybes verkoopt, na zelf eerst de ouderlijke boerderij in Lippenhuizen te hebben gekocht, deze door aan ene Teijens.
Een andere broer, Joucke Wybes, wordt naast boer ook herbergier te Lippenhuizen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten