zondag 16 maart 2014

Huwelijk Hendrik Pieters en Geesje Bartels

De vader en  moeder van Antje Hendriks, Hendrik Pieters en Geesje Bartels, trouwden op 25 november 1753 in Ooststellingwerf. Ze kwamen allebei uit Nijeberkoop.


zaterdag 15 maart 2014

Huwelijk Roelof Theunis en Swopkien Reins

De ouders van Roelof Roelofs, Roelof Theunis en Swopkien Reins, trouwden op 12 februari 1739 in Makkinga.
Roelof Theunis was van beroep koster en hij kwam uit Makkinga.
Swopkien kwam uit Siegerswoude.

vrijdag 14 maart 2014

Overlijden Antje Hendriks

Antje Hendriks overleed op 80-jarige leeftijd op 22 juli 1844 in Oldeholtpa.
Haar dood werd door haar buren Harmen Dirks Jonker (schoolonderwijzer) en Sjoerd Jannes Nijholt (boer) bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.
Uit de akte blijkt dat Roelof Roelofs al was overleden, want ze was weduwe van Reinder Wijbrens Slootstra, met wie ze in 1801 trouwde.

donderdag 13 maart 2014

Geboorte en doop Antje Hendriks

Antje Hendriks werd op 20 december 1763 geboren in Nijeberkoop en op 26 december 1763 gedoopt in Oldeberkoop.
Haar vader heette Hendrik Pieters en haar moeder heette Geesje Bartels.

dinsdag 11 maart 2014

maandag 10 maart 2014

Huwelijk Klaas Alberts en Gebbegje Meines

De ouders van Lieuwe Klasen de Boer, Klaas Alberts en Gebbegje Meines, trouwden op 23 augustus 1767 in Oldeholtpa.

( Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter
Idzard 1674-1810, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 772
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar )

zondag 9 maart 2014

Overlijden Swopkjen Roelofs Zandstra

Swopkjen Roelofs Zandstra overleed op 83-jarige leeftijd op 19 oktober 1873 in Nijeholtpa.
Haar overlijden werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Roelof Dirks Smit en Dirk Jans Jonker.

zaterdag 8 maart 2014

Overlijden Lieuwe Klasen de Boer

Lieuwe Klasen de Boer overleed op 67-jarige leeftijd op 7 februari 1848 in Oldeholtpa.
Zijn overlijden werd door zijn buren, Jan Folkerts Schaap en Jan Rinzes Wijnstra, bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.

vrijdag 7 maart 2014

Geboorte en Doop Swopkjen Roelofs Zandstra

Swopkjen Roelofs Zandstra werd op 27 december 1789 in Makkinga geboren en op 10 januari 1790 werd ze in Makkinga gedoopt.
Haar vader heette Roelof Roelofs en haar moeder heette Antje Hendriks.

donderdag 6 maart 2014

Geboorte en doop Lieuwe Klasen de Boer

Lieuwe Klasen de Boer werd op 1 augustus 1780 in Oldeholtpa geboren en hij werd daar op 6 augustus 1780 gedoopt.
Zijn ouders waren Klaas Alberts en Gebbegjen Meines.

( bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar )

woensdag 5 maart 2014

Huwelijk Lieuwe Klasen de Boer en Swopkjen Roelofs Zandstra

De ouders van Gebbigje Lieuwes de Boer waren Lieuwe Klasen de Boer en Swopkjen Roelofs Zandstra. Zij trouwden op 3 juni 1814 in Steenwijkerwold.
Lieuwe was toen 33 jaar oud en van beroep landbouwer.
Swopkjen was  toen ze trouwde 24 jaar oud en van beroep dienstmeid.
Als getuigen waren aanwezig:
Jacob Berends Dassen uit de Eese, landbouwer,
Anne Klasen de Boer uit Steenwijkerwold, landbouwer,
Berend Houwer uit Steenwijkerwold, deurwaaarder,
Jan Hoogewind uit Steenwijk, schoenmaker.
dinsdag 4 maart 2014

maandag 3 maart 2014

Doop Lammegien Jans

Lammegien Jans werd op 20 oktober 1726 gedoopt in Steenwijkerwold.
Haar vader was Jan Jans en haar moeder was Hillegien Arens.

zondag 2 maart 2014

Huwelijk Jan Jans Staphorst en Lammegien Jans

De vader en moeder van Hilligje Jans Staphorst, Jan Jans Staphorst en Lammegien Jans, trouwden in Oldemarkt op 12 september 1751.
Jan Jans trouwde voor de derde keer. Zijn eerste huwelijk was met Geesjen Hendriks op 12 september 1737 in Paasloo en zijn tweede huwelijk was met Beerte Martens op 8 december 1742 in Oldemarkt.
Lammegien kwam van Steenwijkerwold.

zaterdag 1 maart 2014

Lijsbeth Frans

Lijsbeth Frans werd rond 1646 in Steenwijkerwold geboren.
Haar ouders waren Frans Harms en Annigje Jans, beide uit Zuidveen.

(bron: http://www.huismangenen.nl/stamboom.php?person_id=I7308&spouse_id=I6642 )

Zuidveen