zondag 16 juni 2013

Sipke Gerritsen

Wanneer Sipke Gerritsen geboren is, weet ik niet. Volgens Tresoar was hij 65 jaar toen hij op 30 januari 1809 in Steggerda overleed, dus hij zou ongeveer in 1743 of 1744 zijn geboren.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Ooststellingwerf, register van overledenen Aengwirden, Schoterland en
Oost- en Weststellingwerf 1806-1810
Inventarisnr.: DTB 546)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten