dinsdag 4 februari 2014

Sybrandt Agges van Walta

Sybrandt Agges van Walta was de vader van Agge Sybrandts van Walta.
Hij werd rond 1385 in Bozum geboren en stierf rond 1445.
Zijn vader is waarschijnlijk Aggha Hessels Walta.

(http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I24183.php)


Het Walta-slot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten