dinsdag 18 november 2014

Naamsaanneming Wieling

In maart 1812 verscheen Wybe Ates voor de gemeente Lippenhuizen om als familienaam de naam Wieling aan te nemen. Deze naam gold voor zijn vader Aate Gosses,  zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn vader was niet aanwezig bij het passeren van de akte, omdat hij ziek was.
Aate Gosses kinderen waren Wybe 32 jaar, Cornelis 27 jaar, beide wonende te Drachten, Heine 25 jaar wonende te Duurswoude, Jacob 22 jaar in keizerdienst te lande, Andries oud 20 jaar wonende te Wijnjeterp, verder Sjoukjen oud 37 jaar wonende te Noorwolde.
Atte zoon van Wybe 7 jaar, en Jacobus oud één jaar, beide wonende te Drachten.
Ate zoon van Cornelis oud 5 jaar en Leentje dochter van Cornelis  één jaar, beide wonende te Drachten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten