vrijdag 28 november 2014

Wybe Aetes

Wybe Aetes was de vader van Aete Wybes.  Hij werd rond 1650 geboren. Zijn ouders waren Aete Wybes en Fedt Sytses.
Hij trouwde voor 1675 met Wyts Wybes.

(http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm)

Het echtpaar heeft steeds op dezelfde boerderij gewoond, gelegen in Hemrik, nr.12. Deze boerderij werd gepacht, tezamen met de landerijen van nog twee saetes, nr. 10b en nr.11. Daarmee is Wybe Aetes een van de grootste boeren rond 1700 in Hemrik. De ouderlijke boerderij nr.11 te Hemrik is waarschijnlijk afgebroken. De boerderij nr. 12, gelegen aan het Hemrickerpaed, bevindt zich nog steeds in vrijwel authentieke staat.
Dat het echtpaar niet onvermogend was, moge blijken uit de volgende transacties:
·          1696:             Aankoop voor 565 Caroligulden van ondermeer hoogvenen gelegen tot ‘Uredorp’.
·          1697:             Bod op hooiland te Langerijp voor ruim 600 Caroligulden
·          1698:             Aankoop van ¼  zathe met daarop het gehele huis, schuur en bomen, alsmede een watermolen, gelegen te Terwispel, nr. 28. Deze boerderij komt terug bij z’n nakomelingen.
·          1699              Aankoop van 7 mad hooiland in de Wester Smalle Warren te Terwispel voor 525
Caroligulden en 10 schapen ter waarde van 40 Caroligulden.
·          1700              Aankoop van 2 mad hooiland voor 435 Caroligulden.
·          1700              Nogmaals een aankoop van hooiland gelegen te Terwispel ten noorden van het
Koningsdiep voor 350 Caroligulden.


Broer Joucke woonde eveneens in Hemrik, doch op nr.2. Ook Joucke ging het materieel  niet slecht, gezien de grondaankopen o.a. van de Gallecamp in Sparjebirt (op dit perceel werd in 1991 onder meer de hoeve Sint Maarten gebouwd).
In 1702 wordt Wybe Aetes als curator genoemd met betrekking tot de wezen van Hans Oenes; hij ontvangt 33 Caroligulden, waarschijnlijk als kostgeld voor de in huis opgenomen wees.             
Vlak voor z’n overlijden regelt Wybe per testament op z’n sterfbed zijn nalatenschap aan de kinderen: de oudste zoon Sytze krijgt de boerderij met huis, schuur en watermolen te Terwispel. Dochter Wyb krijgt de 7 mad hooiland in de Smalle Warren.
Aete en Jetze erven tezamen ongedeeld de inboedel, geld en zilver, vee, alsmede een stuk hooiland in Terwispel.’


(foto van http://deheerismijnherder.punt.nl/content/2007/11/mijn-roots )

Wybe Aetes boerderij

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten